Този отговор получават от сдружение „На ти с природата“, след като съдът отмени първото решение на кмета

Стефан Ангелов, ПДИ
Стефан Ангелов
Стефан Ангелов

В предишен брой разказахме как кметът на Кюстендил злоупотребява със ЗДОИ, за да прикрие информация вероятно свързана с нередности. Да припомним. Дейността на сдружение „На ти с природата” е насочена към създаване на условия за хуманно отношение към животните. Вниманието към нередности, случващи се в местния приют за безстопанствени кучета, е породено от документи „показващи фрапиращи нарушения“. Едно и също лице е познато като управител на приюта – от една страна, а от друга - фигурира като независимо трето лице от неправителствена организация в редица протоколи за извършвани в приюта евтаназии. Явният конфликт на интереси се прикрива от факта, че приютът за безстопанствени кучета на Община Кюстендил, намиращ се в с. Радловци, не е самостоятелно юридическо лице, а част от администрацията на общината. Познатият и подписващ се като управител на приюта е с длъжност главен специалист в местната управа, а не с длъжност „управител“ и по тази причина Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси отказва да разгледа случая. Сдружението твърди, че „по този начин се заобикаля Закона за защита на животните и се получава конфликт на интереси, който позволява незаконни и произволни евтаназии, неконтролирани реално от неправителствения сектор“.

 

С цел да се изясни кой всъщност е управител на приюта и носи отговорност за извършваното в него, през юли 2015 от сдружението подават заявление за достъп до информация до кмета на Кюстендил. Искат да бъде посочено кой заема длъжността „управител“ на приюта и кой е заемал тази длъжност преди, както и какви са функциите на длъжността „главен специалист“.

 

С решение от 23 юли 2015 кметът реши, че достъпът до исканата обществена информация е свободен и указа на същия главен специалист да я предостави на сдружението, за което обаче му даде срок от 250 дни. Нормативното основание за този срок не бе ясно посочено в решението. Също така не бе ясно естеството на този срок. Вследствие на искане за допълване на решението, в средата на септември 2015 кметът посочи, че срокът е определен на основание чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ. Това означава, че заявителите могат да получат исканата информация в избран от тях работен ден през тези 250 дни. Но, явно

 

кюстендилският кмет разбира закона по различен начин

 

Въпреки опитите за получаване, информацията не бе предоставена.

 

С помощта на ПДИ заявителите подадоха жалба срещу мнимото решение за предоставяне на достъп. С Решение номер 15 от 20.01.2016, по административно дело 286/2015 Кюстендилският административен съд отмени решението на кмета на Кюстендил. Според съда: „Даденият в решението срок – до 250 дни от получаване на същото да се предостави исканата информация, противоречи на целите и духа на ЗДОИ... Неразумният срок за получаване на достъп до обществена информация посочен в решението – 250 дни, фактически се явява препятствие пред достъпа до същата и се приравнява по същество до отказ... Анализът на исканата информация сочи, че същата може да бъде изготвена и предоставена в минимално възможния по закон – 30 дневен срок от датата на получаване на решението.“ Накратко, съдът уличи кмета на Кюстендил в, най-меко казано, неправилно тълкуване и прилагане на закона. Отмени решението му и го задължи да се произнесе отново като се съобрази с „с указанията по задължителното тълкуване и прилагане на закона“.

 

Кметът на Кюстендил обаче, не се дава лесно. Какво значение има някакъв си закон?! Поясняваме – кметът явно е съгласен със заключението на съда, че е нарушил закона. Той не обжалва решението на Административен съд – Кюстендил и то влезе в законна сила. В срока за ново произнасяне

 

кметът издаде ново решение,

което обаче е същото като старото

 

– едно към едно – с едно единствено изключение срокът вече не е 250, а 40 дни. Нов коментар на самото решение не е нужен, защото всичко, което съдът посочва в решението си е вярно и в този случай.

Любопитното е не в юридическото измерение на този случай, а в поведението на кмета. Той изглежда незаинтересован от каквито и да било въпроси, свързани с приложението на ЗДОИ. Още от самото начало – от първото му решение, сега превърнало се в бланка и за следващото – кметът отказва да води правен спор. Липсват каквито и да е съображения дали информацията е обществена, в каква форма се съхранява и т.н. Кметът по-късно реши да не оспорва и съдебното решение. Но, със съвсем бегло прикритият нов отказ, той не изпълнява и указанията на съда. Иначе казано, изпълнението на задължения по закон, спазването на закона изглежда не е част от мотивацията на кюстендилския кмет да предприеме едно или друго действие, поне в този случай. Законът за него е вероятно някакво външно и необвързващо явление.

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.