Аида Бурнучян*, Нов български университет

Написах заявление на основание Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, запитвайки Столична община за почистването на речните корита. Интересуваше ме какъв е бюджетът, който е отделила общината, за почистването на коритата и деретата, колко километра е дължината на речната мрежа, която се поддържа от общината и колко станции следят нивото на реките в реално време в София.

 

Темата за почистването на речните корита и дерета е важна за мен, тъй като съм доброволец от Българския младежки Червен кръст - Шумен. Скоро след наводнението, заляло Добрич на 19 срещу 20 юни 2014, посетихме града. В Добрич видях всички разрушени къщи, пострадалите хора и добих представа за случилото се. Впоследствие научих, че според хидротехническата експертиза основна причина за наводнението е запушването на оттока на река Добричка в района на с. Врачанци. Което е довело до връщане на вода по коритото на реката към Добрич и преливане на дерето. Разливът остави под вода няколко квартала, булеварди и улици. В наводнението загина 62-годишният Сюлейман Ифраим, бяха причинени огромни щети на имоти на граждани и на бизнеса.

 

Според данни, на които попаднах в интернет, основните поречия, които преминават през Столична община, са на реките Владайска, Слатинска и Перловска, както и техните притоци. А общата дължина на речната мрежа, която се поддържа от общината, е приблизително 400 км. Пак в публикация в интернет, бившият заместник-кмет с направление „Зелена система, екология и земеползване” Бояджийска, пояснява че всяка година с цел превенция се извършвало планово почистване, като кметът одобрявал годишна програма за почистване на коритата и деретата. Средно годишно се поддържали приблизително около 65 км от реките, като в тях се извършвало основно почистване. В останалите корита, които  не са включени в програмата, се извършвала поддръжка. Тоест, прави се мониторинг и фирмите, с които Столична община е сключила договор, проверяват има ли запушвания, затлачвания и паднали дървета.

 

Изпратих моето заявление до заместник кмета по екология в началото на януари 2017. Написах, че желая да получа исканата информация по електронна поща на посочения в заявлението ми електронен адрес. Отговор така и не получих…

* Аида Бурнучян е един от студентите, преминали курса „Достъп до информация и обществени комуникации“ в рамките на проекта „Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма“, изпълняван от ПДИ в партньорство с Нов български университет в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт „Отворено общество“ – София и Фондация „Микрофонд София“.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.