Варненските магистрати и журналисти се събраха на традиционна среща по повод Международния ден на правото да знам

Кръстина Маринова, координатор на ПДИ във Варна

Кръстина Маринова

Делата по ЗДОИ нарастват всяка година. Но съществува и другата тенденция - институциите, задължени по ЗДОИ, стават все по-дисциплинирани и отговорни. Това обобщи председателката на Административен съд - Варна Тинка Косева на шестата поредна среща – дискусия с журналисти, посветена на  Международния ден на правото да знам - 28 септември. Косева допълни, че гражданите се интересуват най-вече от въпроси, свързани с организацията на институциите, включително прокуратура и съд, както и от приетите актове като решенията на ОбС. Когато има мълчалив отказ, гражданите печелят преимуществено тези дела, поясни Косева. Тя увери, че

 

няма просрочени дела по ЗДОИ

 

и магистратите се произнасят в законовия едномесечен срок. А когато постъпят заявления при нас, срокът за отговор е 14-дневен тъй като сме задължен субект да даваме обществено значима информация, припомни председателката на Варненския административен съд. Тя даде пример с последното заявление, подадено от варненеца Николай Цветков, който се интересува колко пластични изображения на герба на РБългария има монтирани в сградата, от коя фирма са изработени и от какъв материал. Информацията на Цветков му е необходима, за да си състави собствено мнение дали ВАС спазва Закона за герба на РБ. Ще извърша необходимата проверка и ще отговаря, въпреки че по същество това не е искане за достъп до обществено значима информация, разясни съдия Косева.

 

Сред последните заявления  има искане за информация за нейната заповед за монтиране на два броя ПОСтерминални устройства  на фронтофиса и на какво основание е издадена заповедта. Всъщност има решение на ВСС да се въведат такива устройства за обслужване и улеснение на граждани, защото се пестят държавни  такси, каза в отговор на питането Косева. Тя посочи и статистиката на делата по ЗДОИ от миналия 28 септември до 25 септември 2014.

Уважени изцяло са 12, отхвърлени или прекратени – 45.

 

По-интересни от уважените изцяло

с отхвърлен мълчалив отказ

 

са административното производство, започнало по инициатива на гражданина Николай Цветков. Той е подал заявление за достъп до информация от 3.12.2013 до кмета на Община Варна. С него пита прието ли е дарение от кмета на Варна или от ОбС – малка статуя пред входа на хотел ”Черно море” с надпис „Дарение за варненци и приятелите на Варна от Соса СоLa и нейните служители”. Съдът отменя мълчаливия отказ на кмета на общината.

И административното производство, започнало по инициатива на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА/, което иска информация на хартиен носител за съдбата на жалба от 28.08.2013 за проверка по подаден сигнал, наложени ли са наказания и какви мерки са предприети за намаляване на неоправдания риск за живота и здравето на служителите и посетителите в общинската сграда от имитацията на контрол и повърхностно поглеждане на багажа на пост ”Металдетекторна рамка” на входа. Съдът отменя мълчаливия отказ на кмета на Община Варна.

Тинка Косева припомни за делата с обществен интерес, образувани по жалби срещу актове на ОбС във Варна. Граждани и граждански сдружения обжалваха промяната в Наредбата за местни данъци и такси, с която се увеличаваше размерът на дължимите налози според категорията на местността. Жалбите на гражданите бяха уважени и тази промяна в наредбата бе отменена. Както и частта за обществения ред, забраняваща хранене на безстопанствени кучета и отглеждане на повече от две животни в апартаменти и дворове, също по искове на граждани.

 

Журналистите бяха запознати и със законодателните изменения в АПК и ЗУТ, и с впечатленията на съдиите от срещата им с представителите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, както и с участието на Административен съд – Варна в предстоящ проект за електронно правосъдие.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.