Експерти от областната управа изследваха страниците на общинските администрации според стратегията за електронно управление

Иванка Ламбева, координатор на ПДИ в Кърджали

В Кърджалийска област Момчилград е сред трите общини от всичко шест, в чийто сайтове присъства редът за подаване на заявления по Закона за достъп до обществена информация. Другите две са Кърджали и Черноочене.

Как изглеждат страниците на общинските администрации според стратегията за електронно управление проучиха наскоро  експерти от областната управа. Наред с изискванията по ЗДОИ, сайтовете бяха анализирани и по още 12 критерия, определени по наредбите за административното обслужване и електронните административни услуги.

„Отстранихме пропуска, който ни посочиха – на сайта вече ги има БУЛСТАТ-ът на общината и работното време”, информира ни Петя Тенева, експерт в Община Момчилград, отговаряща за поддържането на страницата и за дейностите по ЗДОИ. Доволна е, че в страницата е видим редът за подаване на заявления и това е оценено от областните експерти. „Да бъдем изрядни много ни помогна ПДИ. Присъствахме на семинара за новите стандарти в достъпа до информация през май 2010 в Кърджали. Разговаряхме с Гергана Жулева и Александър Кашъмов и след това направихме необходимото сайтът да отговаря на задълженията на общината по закона”, изтъква Петя Тенева.

Общинската управа в Момчилград явно има желание да става по-прозрачна за гражданите и чрез електронната й страница. Проучването на ПДИ от март т.г. чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт показа бърза реакция на служителите. 

На подаденото заявление е отговорено в срок, оценката на страницата от експертите на ПДИ показва, че  

по страницата предстои още работа по отношение на информацията, която трябва да дава за нормативната база и функциите на институцията, индивидуалните актове - заповеди, решения. И най-важната липса - няма го годишният отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините. Защото

 

постъпили заявления няма. Защо?

 

Ердинч Хайрула
Ердинч Хайрула

Ето какво споделя кметът на Момчилград Ердинч Хайрула. „В сайта има секция за ЗДОИ. Посочено е къде и как се подават заявления. Има назначен служител за тази дейност. Публикували сме също вътрешните правила за действията на общината. Заявления обаче липсват. Причина - общинските сесии се записват от кабелната телевизия и още същия ден вечерта, без редакторска намеса, се излъчват. Така нашите граждани са информирани веднага за решенията, които се вземат. Като кмет, а и моите заместници, имаме приемни дни. Но може да се каже, че всеки работен ден е приемен. Всеки гражданин има реален достъп до нас. Достъпни за въпроси и решаване на проблеми са и директорите на дирекции. Така до подаване на заявления за достъп не се стига, защото гражданите, които търсят отговор на свои въпроси от общинската администрация, ги получават почти начаса.”

С Петя Тенева също търсим отговор на въпроса защо няма заявления за достъп до информация. Явно в малките общини хората са по-склонни да вярват на личния контакт. А и получават по-бързо отговор. „Прескачаме срокове, събиране на комисии, писане на отговори. Пести се време. Но за съжаление не можем да отчетем колко заявления сме получили и на колко сме отговорили”, споделя Петя Тенева.

Възможно е този стил да е наложен и от манталитета на хората от малките населени места, където всички се познават и вярват повече на срещите очи в очи и на казаната дума, отколкото на писмените документи. Вярно е и, че в общините в Кърджалийска област все още е много нисък делът на хората, ползващи интернет, особено в селата.

Според общинската управа за прозрачността в дейността й непрекъснато се работи. Кметовете на селата също са запознати с механизмите на закона. В кметствата и читалищата има интернет, чрез който да се подават заявления, макар че делът на гражданите, които сами се справят с това, е сравнително нисък.

И все пак

 

дали този стил

може да се нарече съвременен?

 

А ефективен? Дали прескачането на реда не допринася за хаоса? И надмогвайки уж бюрокрацията и поощрявайки личните контакти на граждани със служители, не се ли създават условия за корупционни практики?

Въпроси, които следва да си задават и управляващите, и хората в Момчилград. А задача на администрацията е и да учи гражданите да ползват инструментите, които законите им предоставят, особено ако са в техен интерес.

Така че заявлението, подадено от ПДИ през март, току-виж си остане единственото тази година, постъпило по Закона за достъп до обществена информация, в общинската администрация в Момчилград. Но все отнякъде трябва да се започне, нали?

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.