Граждански активист осъди Общината и получи исканата обществена информация, като премина през лабиринт от отрицания на очевидното

Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград
Стела Ковачева
Стела Ковачева

Радмила Ковачева е граждански активист от Исперих и работи като доброволец в сдружението „Право на живот“, регистрирано във Варна. През май 2020 тя подава заявление по ЗДОИ до Община Свищов, с което иска информация за Програмата на кметството за овладяване на популацията от безстопанствени кучета. Ковачеваформулира въпросите си в 7 точки, отговорите на които биха представили пълната картина на проблема, свързан със скитащите кучета – колко от тях са заловени от общинскатаслужба, както и документи за транспортирането им до мястото, където те са кастрирани и върнати обратно. Освен сведенията за придвижването на лицензирания за превоз на животни автомобил на кметството, Радмила иска и копие от договора на Общината с организацията, натоварена да обработи четириногите. Желанието на гражданския активист от Исперих да научи повече за това как в Свищов се справят със скитащите кучета бележи 

фалстарт още в началото

Първото си заявление за достъп до исканата информация по ЗДОИ Радмила Ковачева подписва като доброволец от сдружение „Право на живот“. Общинарите отказват да приемат искането й, с обяснението, че доброволци не могат да питат. Ковачева пише второ заявление, в което посочва, че иска информацията в качеството й на гражданин. Макар ЗДОИ да е създаден именно с цел да дадевъзможност на гражданите да питат властта, второто заявление също е отхвърлено. „Близо десет дни не можех да входирам заявлението за достъп до обществена информация. Първо юристът в кметството ми обясни, че доброволци не могат да задават въпроси по ЗДОИ. Подадох второ заявление, като гражданин. Отказаха да приемат и него, защото в общината имали собствена бланка и за чиновниците там важи само тя, когато някой иска да пита нещо по ЗДОИ. Много ми помогна кординаторът на ПДИ във Велико Търново Здравка Маслянкова и най-накрая успях да се сдобия с входящ номер на заявлението си“, спомня си първите лутания в лабиринта на отрицанията Радмила Ковачева.

Отказите, белязали старта на питането, продължават

На 16.06.2020 кметът на Свищов Генчо Генчев подписва решение, с което Общината не предоставя на Радмила исканата информация. Градоначалникът и неговият екип мотивират своето „Не“ със съблюдаването интереса на третото лице, в случая регистрираното в Русе сдружение „Германо-българска помощ за животните“. Сдружението в Русе, запитано от общинарите в Свищов, казва, че не иска да се дава информация, а екипът на кмета Генчев приема това и обяснява на Ковачева, че няма да й отговори, защото в случая не е налице и надделяващ обществен интерес. Доброволката на сдружение „Право на живот“ получава отказа и го атакува в съда. „Аз не ползвам за първи път правото си на гражданин да искам информация от властите по ЗДОИ. Дори това питане към Община Свищов го отправям за втори път. Там явно са решили, че повече въпроси по темата от мен не са допустими и направиха всичко, за да ме откажат да упражня правото си да получа информацията, която мисля, че местната власт ми дължи“, обяснява перипетиите си Радмила.

Че информацията е поискана в съответствие с разпоредбите на ЗДОИ и се дължи на заявителя, смята и Темида. На 28.09.2020 Административният съд в Разград постановява, че отказът е непровомерен и Община Свищов трябва да предостави на Радмила Ковачева интересуващите я сведения. Съдия Светла Робева аргументира решението си така: „Административният орган, позовал се на разпоредбата на чл.37, ал.1,т.2 от ЗДОИ не е изяснил в какви правоотношения е със Сдружение „Германо-българска помощ за животните“ и какви негови интереси и по какъв начин биха били засегнати при получаване на исканата информация и в кои части от нея. Твърдението на задължения субект, че не е налиценадделяващ обществен интерес е голословно и неаргументирано. Съгласно §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ „надделяващ обществен интерес“ по смисъла на този закон е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. Административният орган не е изложил конкретни съображения, обосноваващи липсата на надделяващ обществен интерес“, категоричен е магистратът. Съдия Робева отхвърля и претенциите на Общината, че заявителят иска информация, която нарушава Закона за защита на личните данни. „Предвид горното, оспореното решение следва да бъде отменено и ответникът следва да бъде задължен да предостави поисканата обществена информация“, постановява съдът.

Изправена пред императива на третата власт

местната управа в Свищов предоставя на Радмила Ковачева исканите сведения и плаща разходите по загубеното дело. „Получих информацията в последния възможен според закона срок, но в рамките на 14 дни след съдебното решение“, съобщи за ПДИ заявителката. Радмила е доволна от крайния изход, както и от експертната помощ, която е получила от Програма Достъп до информация по време на целия процес от подаване на заявлението до приключването на съдебната сага. Но не доумява защо отговорите на очевидно важни за обществото въпроси се получават като се изброди лабиринт от отрицания.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.