Ралица Кацарска, ПДИ
IRTKD2016
Инфографика, Article 19

На 28 септември Европейската комисия предложи Междуинституционално споразумение за създаване на задължителен регистър на прозрачността, обхващащ трите институции на Европейския съюз - Парламент, Съвет и Комисия. По този повод заместник-председателят на ЕК, Франс Тимерманс заяви: “Институциите на ЕС трябва да работят заедно, за да си върнат доверието на гражданите. Ние трябва да бъдем по-отворени във всичко, което правим. Днешните предложения за задължителен регистър на прозрачността, обхващащ Парламента, Съвета и Комисията, са важна стъпка в правилна посока. Гражданите имат право да знаят кой опитва да влияе на законотворчеството в ЕС. Предлагаме просто правило: да няма среща с взимащите решения без предварителна регистрация. Чрез Регистъра обществеността ще вижда кой лобира, кого представляват лобистите и колко се харчи за лобиране.”    

Предложението на ЕК е резултат от интензивни дискусии с участниците в процеса на лобиране, които приключиха на 1 юни след 12-седмични обществени консултации и получени 1758 предложения от 975 граждани и 783 организации относно функционирането на сега съществуващия регистър.

 

По повод Международния ден на правото да знам, ARTICLE 19 (неправителствена организация, която работи за защита свободата на изразяване и свободата на информация) пусна онлайн 6 инфографики за правото на информация на 10 езика. Какво показват те?

  • 105 държави имат закони за право на информация  - 18 в Африка, 14 в Азия, 46 в Европа и Централна Азия, 21 в Латинска Америка и Карибския район, 5 в Близкия изток и Северна Африка;
  • 88% от населението на света живее в държави със закон или политика за право на информация;
  • 70 страни са се присъединили към международната инициатива „Партньорство за открито управление“;
  • В 45 държави предстои да се приемат закони за правото на информация или други свързани инициативи (12 в Азия, 16 в Африка, 2 в Европа и Централна Азия и 7 в Латинска Америка и Карибите и 8 в Близкия Изток и Северна Африка);
  • 22 държави от Латинска Америка и Карибския район преговарят за регионална конвенция за достъп до информация за околната среда, обществено участие и достъп до правосъдие;
  • 46 държави от Европа и Централна Азия са ратифицирали Орхуската конвенция за достъп до информация, обществено участие във взимането на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. 

За да отбележи 28 септември, Freedominfo.org (глобалната мрежа на застъпниците за свобода на информация) представя успешни заявления за достъп до информация, които силно рефлектират върху реалния живот. Представени са успешни практики от последната година от цял свят в 11 категории - здравеопазване, борба с корупцията, обществена сигурност, околна среда, образование, права на човека, отворени данни, формиране на политики, исторически архиви и лични/социални придобивки. 

 

19 европейски неправителствени организации, чиято мисия е защита и популяризиране правото на информация, сред които и Програма Достъп до Информация, излязоха със становище по повод първия световен официален ден на достъпа до информация. В становището се казва, че една от най-големите пречки пред отвореното управление е липсата на адекватно съхраняване на записите от срещи на служителите в институциите и протоколи от заседания, невъзможност за проследяване на срещите с лобисти и взимане на решения без достатъчна обосновка и поддържащи доказателства. 

Африканската платформа за свобода на информация за първи път празнува 28 септември като Международен ден за всеобщ достъп до информация, провъзгласен за такъв от ЮНЕСКО през 2015 година. 

 

За неправителствената организация Open Knowledge – Швеция 28 септември е по-специален ден, защото освен Международния ден на правото да знам, през 2016 се чества и 250-та годишнина от приемането на първия в света Закон за свобода на информация, приет в Швеция през 1766. Open Knowledge избира тази дата, за да пусне бета версия на FragaStaten, 28-та инсталация на програмата Alaveteli (платформа с отворен код за подаване на заявления за достъп до информация). Програмата носи името на малкия шведски град Алаватели, където е живял Андерс Чидениус, родоначалникът на свободата на информация.

 

Информационният комисар на Хърватия беше домакин на дискусия „Какво постигнахме досега и какво ни дели от прозрачното управление“.

 

Информационният комисар на Шотландия публикува на 28 септември доклад, който констатира, че публичните институции подобряват работата си с получените заявления за достъп до информация. Наблюдава се драстично намаление на жалбите, свързани с достъпа до информация, които комисарят разглежда – от 94 през 2013/14 на 61 през 2015/16.

 

В Карачи, Пакистан се проведе конференция, посветена на законите за право на информация в отделните провинции и също се организира церемония за връчване на награди.


Център за право и демокрация, Канада организира на 28 септември дебат за това какви са проблемите с режима за достъп до информация в провинция Нова Скотия. Панелисти са репортер от CBC, представител на Канадската федерация на данъкоплатците и директорът на Съюза на работодателите в Нова Скотия.

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.