Ралица Кацарска, ПДИ

Европейски инициативи

 

Европейският омбудсман Емили О`Райли отбеляза Международния ден на правото да знам с дискусия „Прозрачност и обществено здравеопазване – колко достъпни са научните данни?” на 29 септември в Брюксел. Обсъдени бяха прозрачността на научните данни и по-специално данните от клинични изследвания, които са от изключително значение за пациенти, доктори и изследователи, нуждаещи се от максимална информация за медикаментите, които взимат, предписват и анализират. През юни 2014 в ЕС се постигна съгласие законодателството за бъдещите клинични изследвания да стане онлайн достъпно от 2016. Остават обаче много нерешени въпроси за достъпа до съществуващи клинични изследвания и лекарства, които са на пазара. Дискусията се проведе в по-широкия контекст на инициативата „Партньорство за открито управление”.

 

Софи ин ет Фелд (Sophie in`t Veld), холандски депутат от групата на либерал-демократите в ЕП представи на 24 септември „Пътна карта на прозрачността”, която включва мерки за повече прозрачност, по-добър достъп до документи и увеличаване доверието на гражданите при взимане на решения на европейско ниво. Пътната карта на прозрачността предлага спешен преглед на европейското законодателството за публичен достъп до документи; избор на европейски комисар за прозрачност и достъп до документи; активно публикуване на документи на интернет страниците; ясни правила за поверителност на документите; кратки и ясни процедури за обжалване на отказан достъп от европейските институции; назначаване на служител, отговарящ за прозрачността във всички европейски институции и агенции; преговорите при закрити врата да се сведат до минимум; прилагане принципите на прозрачност при международните договори и преговори; определяне на ясни критерии кога да са закрити заседанията на ЕП и преглед на договорките за прозрачност между институциите на ЕС. Представянето на пътната карта може да се проследи на адрес: https://alde.livecasts.eu/roadmap-to-transparency/#!about

 

На 29 септември информационният комисар на Словения бе домакин на конференцията „Засилва ли по-голямата прозрачност доверието във върховенството на закона?” Благодарение на словенското законодателство за достъп до обществена информация и работата на информационния комисар нивото на прозрачност в публичните институции се е увеличило значително през последните 11 години.  В резултат институциите много по-добре знаят своите задължения, а гражданите имат възможност да участват в процеса на взимане на решения по-ефективно. Информационният комисар връчи и награда за най-добра практика в областта на прозрачността.

 

„Човешко право ли и e достъпът до информация?” бе тема на срещата, организирана на 26 септември от Кампания за свобода на информацията, Шотландия по случай Международния ден на правото да знам. Участниците са обсъдили дали трябва да се използва закон за човешки права за получаване на информация от публични институции и тези, които предоставят публични услуги. Целта на срещата бе достъпът до информация да стане реално право.

 

На 28 септември в Румъния се проведе работна сесия, на която за първи път се направи импровизирана проверка на фактите. Целта бе политиците да се държат отговорни за техните твърдения, особено преди президентските избори през месец ноември.

 

Аccess Info Europe пусна на 29 септември нова версия на уеб платформата за подаване на заявления АsktheEU.org , включваща специални възможности като създаване на страници за кампании (за повече прозрачност и за достъп до документи на Европейския съюз).  Другото нововъведение е код, който може да се вгради  на блогове, за да се насърчат потребителите да подкрепят кампанията, като кликнат върху "Аз също искам да знам!"

 

На 28 септември международни експерти от Програма Достъп до Информация, Център за право и демокрация, Dejusticia и Open Democracy Advice Center в областта на достъпа до информация участваха в онлайн дискусия. Въпросите и отговорите от дискусията са качени на Reddit - популярен уебсайт за социални новини. Интересът към дискусията е забележителен – над 600 коментара и близо 3000 харесвания.

 

 

По света

 

В Център за свобода на информацията - Армения по примера на Програма Достъп до Информация  връчиха на 26 септември Златeн ключ и Ръждив катинар (Golden Key and Rusty Lock).  Златният ключ се присъжда като символ но откиртостта и прозрачността, а Ръждивият катинар – като символ на секретността.

 

 

Right to Information Coalition в Гана пусна на 28 септември кратък видео филм, в който избрани личности, известни като „Икони на правото на информация” (RTI ICONS), изразяват подкрепата си за правото на гражданите на достъп до информация, съхранявана от публични институции. 

 

По повод Международния ден на правото да знам на 27 септември в Киншаса, Конго, представители на гражданското общество, парламентаристи, членове на правителството и журналисти участваха в дискусията „Кога ще бъде приет закон за достъп до информация за една модерна Демократична република Конго, за едно отворено правителство и за граждански контрол”. Участниците в събитието приеха Декларация на гражданското общество, която ще бъде изпратена до парламента на ДР Конго.

 

На 28 септември Article 19 изпрати писмо-призив до генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, с което настоява правото на информация да се включи в Целите хилядолетието за развитие след 2015. Писмото е подписано от 130 организации от цял свят, които работят за по-голяма прозрачност и зачитане на всеки на правото да търси и получава достъп до обществена информация.

 

Законите за свобода на информация вече наброяват 100, след като  Парагвай прие своя закон на 18 септември 2014. По този повод Тоби Макинтош, главен редактор на Freedominfo.org, публикува обзор на законодателството по света. Кампаниите за закони за свобода на информацията в много държави са продължителни, някои от приетите закони не отговарят напълно на международните стандарти. Въпреки това законите за достъп до информация са ключов инструмент за увеличаване прозрачността в управлението. Според Тоби Мендел, изпълнителен директор на Центъра за право и демокрация , 100 е забележителен брой за общността, работеща за правото на информация. „Над половината държави членки на ООН сега имат закони, свързани с правото на информация. Но около 100 други държави са без закони, затова и прилагането на правото на информация е все още предизвикателство, така че борбата ни не е приключила”, допълва Мендел.

 

За материала е ползвана информация, публикувана в FOIAnet (Мрежа на застъпниците за свобода на информацията).

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.