Борислав Курдов, координатор на ПДИ в Търговище
Борислав Курдов
Борислав Курдов

Общественикът Красимир Русев от Търговище за пореден път получи решение в своя полза срещу общинската администрация. На 23 януари т.г. Административният съд в Търговище наложи на общината да осветли имената, сключили граждански договор с нея и получили съответното възнаграждение.

На 16 октомври 2018 Красимир Русев е подал заявление за достъп до информация към община Търговище с искане да му бъде предоставен списък на лицата, сключили граждански договор с администрацията. 13 дни по-късно, Русев получил отговор от местната управа, че се нуждае от по-дълъг срок, тъй като информацията е обемиста. В крайна сметка Русев получава частичен достъп, от който е видно, че за близо три години общината е сключила граждански договори с 214 души, а заплатените суми са за общо 102 454 лева.


„Шокирах се от многото лица, сключили договор. Въпреки, че според справката те са били ангажирани в широк спектър от дейности – от рязане на дърва по селата, дребни ремонтни на общинска собственост, през участници в различни концерти до консултации по договори с високо правно естество. Сумата като хонорар за тези дейности възлиза на 30-40 хиляди лева годишно. Които, ако разделим по месеци, са средно около минималната работна заплата за един договор. Разбира се, там може да има заплащане от 50-100 лева, но може да има и за 2-3 хиляди, няма как да са еднакви, зависи от дейността”, поясни Красимир Русев.


Частичният достъп до информация мотивирал общественика да подаде жалба до Административния съд. Делото било насрочено за 11 януари. Поради възникнал ангажимент, адвокатът на Русев поискал отлагане на делото, но съдия Иванка Иванова отказала. Така Русев се изправил сам срещу общинската администрация. Акцент в жалбата до Административния съд било, че информацията за хората, сключили граждански договори с общинската администрация, е публична и водещият мотив е надделяващия публичен интерес. „За това претендирам – както аз, така и обществеността – имаме право да знаем кои са тези хора, за които е похарчен над 100 000 лева общински ресурс”, казва Русев.


Административният съд се произнася в полза на гражданина и задължава община Търговище да отговори в пълен обем на искането му за информация. Това включва и списък с имената по гражданските договори. Даденият срок е 30 дни. В същото време тече и 14-дневен срок, в който община Търговище може да обжалва решението пред по-висока инстанция.


„Въпреки че според мен при едно обжалване общината няма шанс, това ще им спечели време. Едва ли преди местните избори през есента аз ще получа списъка с имена. Мисля че това е целта на забавянето”.


В последния ден от срока, администрацията е внесла касационна жалба срещу решението на Административен съд – Търговище. „Волно или неволно администрацията допусна грешка. Вписала е, че разходите за хонорар на адвоката са в размер 4 500 лв., вместо реалните 700 лева. Описах грешката им в моя блог и те поискаха поправка”, разказа Русев. Той прогнозира, че ще минат поне 6-7 месеца до делото във Върховния административен съд.


Русев прави аналогия със случая, в който чрез ЗДОИ получи договора за застрояването на терена на бившия битак в Търговище. Там с различни похвати и обжалвания общината проточи делото 2 години и 8 месеца. След всички перипетии, Красимир Русев издаде документална книга, в която включи съответните подадени заявления за достъп до информация, преписките по дела и взетите решения.


© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.