ПДИ

Програма достъп до информация организира конференция  на тема „Актуална съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация“.

 

На конференцията ще бъде представена и обсъдена актуалната съдебна практика, свързана с прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подбрана от правния екип на Програма достъп до информация. Целта на събитието е да бъде запозната аудиторията с практиката на Върховния административен съд и административните съдилища през последните години. Ще бъде представен кратък анализ на съдебните решения по важни проблеми, свързани с приложението на ЗДОИ.

 

Време  на провеждане на конференцията: 14.03.2024 г., четвъртък, 14.00 – 17.00 ч. 


Място на провеждане: Централ Хотел София, зала Сердика,  бул. "Христо Ботев“ 52.

 

 

------------------------------------------------------------

 

Конференцията се провежда в рамките на проект „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години“, подкрепен от Посолството на Кралство Нидерландия в България.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.