На дряновския кмет му се привиждат заявления за достъп до информация във всяко питане, изпратено до общината

Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово

След скандала, който сътвори кметът на Дряново Мирослав Семов, като даде на прокурор гражданин, защото искал информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, на Семов май му се привиждат заявления за достъп до информация във всеки изпратен до общината въпрос. По-скоро гадая дали чиновниците в администрацията имат нужда да прочетат закона или се налага да научат какво е прозрачност. Наясно съм обаче, че нито едното, нито другото биха свършили работа, ако в общината не искат да разкриват детайли от работата си. 


Историята щеше да е смешна, ако не беше удивително абсурдна.


На 23 януари т.г. изпратих въпроси до община Дряново. Обикновени въпроси – как, колко, защо, кога, които касаят взаимоотношенията на общината с неправителствената организация „Регионално сдружение за социален просперитет“. Същата организация в края на 2018 обяви прием на студенти за Висш колеж по биодинамика в града. Новото училище се ползва със закрилата на дряновския кмет и местния общински съвет, сочи разследването „Защо Дряново не стана световен град на природосъобразния начин на живот“, публикувано в портала за независима разследваща журналистика „За истината“.


Уточняването на детайли във връзка с разследването бе причина да изпратя питания до общинската администрация, като очаквах отговорите да осветлят взаимоотношенията между институцията и неправителствената организация. А поводът - определение на прокуратурата от есента на 2018 за наличието на достатъчно данни за повдигане на обвинение за обсебване на общинска собственост срещу един от собствениците на несъществуващия колеж. По това време разполагах с информация, че комисия, назначена от кмета на Дряново, е установила значителни липси на имущество от общински имот, предоставени на „Регионално сдружение за социален просперитет“ за нуждите на бъдещия колеж. 


Въпросите изпратих на 23 януари, а на 8 февруари получих писмо, подписано от Семов, с което ми казва: „Въпросите, които сте задала имат характер по-скоро на интервю. Не сте изпълнила изискванията на чл. 25 ал. 1 от ЗДОИ, като не сте попълнила заявление по образец, не сте посочила адрес за кореспонденция, не сте посочила формата, по която желаете да ви бъде предоставена исканата информация, съгласно чл. 26 ал. 1 от ЗДОИ“. И по-долу Семов ми указва „да спазите изискванията на чл. 25 ал. 1 от ЗДОИ при подаване на заявлението“.


От същото писмо става ясно, че въпросите, които изпратих през януари, са входирани в деловодната система на община Дряново като заявление по ЗДОИ, но тъй като не съм спазила изискванията на закона, след като оформя въпросите си в заявление, от датата на неговото подаване, започва да тече 14-дневният срок за отговор.


А сега следват още въпроси: защо в община Дряново са входирали моите въпроси като заявление по ЗДОИ, каквото не съм подавала на въпросната дата; защо след като са завели моето „заявление“, не са ми изпратили входящ номер; как да убедя чиновниците, че журналистите имат право да изпращат въпроси извън регламента на ЗДОИ – начин, по който у нас работят всички министерства, общини и държавни структури. Обичайна практика е да изпратиш въпроси до пресцентър и да получиш отговор – понякога в рамките на деня, по-често до няколко дни.


С това обяснение се свързах със секретаря на общината Мирослава Лилова, на която е вменена работата по ЗДОИ. „Доколкото знам, защото бях няколко дни в отпуск, юристът е работил по вашите въпроси и е преценил, че те не отговарят на изискванията на Закона за достъп до информация“, обяснява секретарят. Ами да, не отговарят, защото са въпроси, с които исках да разбера какво се случва с намеренията в Дряново да заработи висше училище, докъде е стигнала работата, ощетена ли е общината някак и дали в историята са намесени правораздавателни органи. И защото изобщо не съм търсила информация по реда на ЗДОИ, обяснявам на Лилова, като подчертавам, че не съм подавала заявлението, заведено в деловодната система на общината. Убеждавам я, че тъй като не съм изпратила въпросите си по реда на ЗДОИ, няма как да съм нарушила закона – основанието, с което ми отказват отговори.


Лилова се ангажира да провери случая. И повече не се обажда.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.