Емилия Димитрова,координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

Откакто използвам активно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се питам може ли да се кривят факти в отговорите на заявления. Колеги мислят, че може, а аз се убедих от конкретен случай. 

В края на мандата на всеки общински съвет искам справка за разходите, направени от съветниците, в това число за пътувания зад граница. Малко преди изтичането на този управленски мандат, поисках подробна справка за разходите за командировки на общинските съветници в чужбина. Още повече, че през мандата те пътуваха организирано два пъти зад граница, а целта и на двете пътувания досега не е ясна, тъй като става дума за курортни дестинации. Ако оставим настрана съмненията, че общинските съветници си организират екскурзии на гърба на данъкоплатците, нека видим какво казват справките, предоставени от община Севлиево за пътуванията в чужбина на севлиевските народни избраници. 

На 1 юли 2016 общинските съветници заминаха на тридневно пътуване в румънския град Синая, известен със своите замъци. Пътуването им се финансира изцяло от представителните разходи на Общинския съвет, одобрени с приемането на бюджета на община Севлиево за годината, уточни тогава председателят на ОбС Здравка Лалева. Колко точно са похарчени за придобиване на румънски опит от севлиевските законодатели, попитах със заявление по ЗДОИ през февруари следващата година. В отговора се посочва сумата от 15 167 лв. 

Три години по-късно, в отговор на искането за обобщена справка за мандата, това пътуване вече струва 16 810 лв. Очевидно не става дума за голяма разлика, но не това е важно, а разминаването в цифрите. И с два лева да е, то поражда съмнение, че една от двете справки не е била изготвена коректно. Същото се получава с едно скандално пътуване на севлиевските общинари до френската Ривиера през пролетта на 2018.  Веднага след пътуването Спас Спасов от „Дневник“ публикува текст, в който уточнява, че според справка от община Севлиево посещението във френския курорт Ница е струвало 25 060 лв. В случая става дума за цялата група, тоест 23 общински съветници, четирима заместник-кметове и секретаря на общината. В поисканата обобщена справка в края на мандата от мен за задграничното командироване до Ница на общинските съветници, пише, че са платени 26 882 лв., а в друга справка, за разходите за командировки на общинските служители, се казва, че за четиримата заместник кметове и секретаря на община Севлиево са платени 4475 лв. Ако съберем двете суми, излиза че за съмнителния обмен на опит в Ница, който по-късно се оказа, че не се е състоял в Ница (но това в случая не е важно), севлиевските данъкоплатци са били задължени с 31 357 лв. Това е с около 5000 лв. повече отколкото предоставената справка на „Дневник“.

В двата случая действително става дума за около 6000 лв. разлика, но важното е дали задължените по закон субекти си позволяват да нагаждат данните, които предоставят по ЗДОИ. Пак стигам до въпроса може ли да се изкривяват данни в отговор на заявление. Отговорите, които имам аз, показват, че може.    

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.