ПДИ и международна коалиция проследяват данните на национално ниво

адв. Стефан Ангелов, ПДИ

Стефан Ангелов, ПДИ

В края на 2022 и началото на 2023 г. ПДИ участва в международното проучване „Прозрачност на фонда за възстановяване и устойчивост на ЕС“. Организатори са партньорите и приятелите ни от Open Spending Coalition EU, Open Contracting Partnership и Transparency International Литва, а финансирането идва от National Endowment for Democracy. Проучването се провежда в 11 държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа: Полша, Литва, Латвия, Естония, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Хърватия и България.


Механизмът за възстановяване и устойчивост е важен и първи по рода си инструмент на ЕС, с който ще бъдат разпределени общо 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията. За да получат достъп до тези средства, държавите-членки трябва да представят своите планове за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия, като посочат как планират да изразходват средствата до 2026 г.


Коалицията за отворени разходи на ЕС смята, че разходването на тези средства трябва да бъде максимално прозрачно. Искаме да проверим как държавите-членки, и конкретно България, изпълняват ангажимента за прозрачност и дали вземат предвид препоръките на Коалицията, Европейската комисия, Омбудсмана на ЕС и Европейския парламент.


Методологията на проучването се основава на индикатори, разгледани в бялата книга на коалицията „Отваряне на разходите на Механизма за възстановяване и устойчивост“ (Whitepaper on Opening up Recovery and Resilience Facility Spending). Проучването се фокусира основно върху прозрачността на данните за разходите на средствата от Фонда за възстановяване и устойчивост на ЕС, включително и на данните за крайните получатели. Изследва се качеството на публикуваните данни, както и тяхната проследимост в други регистри. Резултатите от проучването, още преди да са завършени, се проверяват и обсъждат с експерти от националните правителства. В следващите месеци проучването трябва да бъде завършено и да даде основа за препоръки за допълнителна прозрачност, както на ниво ЕС, така и към националните правителства.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.