54 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Търговище и Разград се включиха в проявите на ПДИ

Търговище: Сред челните места по изпълнение на ЗДОИ

 

Експерти от Програма Достъп до Информация (ПДИ) представиха на 27 октомври в Търговище промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, както и ограниченията на правото на достъп до информация. Да участват в информационния ден бяха поканени представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани.

 

„Последните промени в Закона за достъп до обществена информация са сериозна крачка напред“, заяви ръководителят на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов по време на първото си експозе. По думите му, възможността гражданите да подават заявления за достъп по електронен път, чрез имейл, без да се изисква електронен подпис особено улеснява процеса. "Можем  да поискаме информация с такова заявление безплатно. То дава възможност на заявителите лесно да упражняват правото си до достъп на информация. Администрацията и държавните служители трябва добре да познават задълженията си, да предоставят документи в електронен вид, по електронен път и да не се забавят със сроковете", каза още Кашъмов. Той допълни, че годишно се подават около 10 000 заявления за достъп до обществена информация и уточни, че от следващата година трябва да заработи електронен портал, в който ще се публикуват заявленията за достъп и отговорите по тях.

 

Александър Кашъмов говори още за правната рамка на достъпа до информация в България; практиката на Европейския съд по правата на човека; какво е обществена информация; както и за повторното използване на информация от обществения сектор. Кашъмов разясни и още въпроси, свързани с начина за ползване на ЗДОИ, ограниченията за получаване на информация, защитата на лични данни и др.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи измененията в Закона за достъп до информация и свързаната с тях активна прозрачност. Законът задължава всички държавни органи, органи на местно самоуправление и публичноправни организации да публикуват много данни, които касаят дейността им. В публичното пространство трябва да бъдат публикувани функциите, отговорностите на ръководителя, публичните дейности, обявления за конкурси, поясни Жулева.

 

Стана ясно, че община Търговище е сред челните места по изпълнение на ЗДОИ с публикувани осем набора с документи. В интернет портала „Отворени данни” http://opendata.government.bg/ могат да бъдат намерени публикувани регистрите за общинските предприятия, на дружествата с общинско участие, регистър с издадените разрешения за строеж и др.

 

Гергана Жулева представи и данни от проведения граждански одит на активната  прозрачност. Те показват, че всички институции в община Търговище са отговорили в срок на подадените от ПДИ заявления.  

Адвокат Кирил Терзийски от ПДИ говори за начините за подаване на заявления за достъп до информация, като разясни различните процедури, даде и примери от досегашната практика.

Информационният ден завърши с правни консултации.

 

 

Разград: Все повече  граждани използват ЗДОИ, за да получат търсена от тях обществена информация

 

Получаваме десетки заявления с искане да предоставим информация по ЗДОИ. Все повече стават гражданите, които активно търсят информация от институциите, а казусите  с техните въпроси са изключително разнообразни. Тази констатация се наложи на дискусията, проведена в Разград от ПДИ в рамките на Информационния ден за достъпа до обществена информация.

 

На форума, състоял се на 28 октомври, присъстваха представители на съда, прокуратурата, местната администрация, областната управа, на регионалните подразделения на отрасловите министрества и агенции. Те проследиха презентациите на екипа на ПДИ, свързани с последните изменения в ЗДОИ, практиките в прилагането му  и отговорностите на администрацията при изпълнението на нормите на закона.

 

Особено активна бе групата на училищните директори. Те обясниха, че  все по-често в учебните заведения постъпват заявления за достъп до  информация. Педагогическите ръководства не винаги знаят как най-точно да приложат закона, нужно е обучение на училищните  директори, заяви Диана Първанова, председател на работодателската организация на заетите в образованието в региона. От името на браншовата структура тя отправи покана към екипа на ПДИ да организира в Разград семинар за училищните директори по актуалните проблеми, свързани с прилагането на ЗДОИ.

 

Интересна дискусия предизвикаха и теми, свързани  с отказана от институциите информация, последвана от съдебни дела,завършили с решение исканите сведения да бъдат предоставени на заявителите.

 

Публикацията подготвиха

Борислав Курдов, Стела Ковачева

и Николай Нинов

 

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.