Срокът тази година е до 15 септември

Ден на правото да знам
Наградите за Деня на правото да знам

Програма Достъп до информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам.

 

Електронната форма към всяка от категориите и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

 

Очакваме вашите номинации до 15 септември 2019.

 

Както всяка година, наградите ще бъдат връчени на церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2019, събота, от 12.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – Национален дворец на културата, София.

Защо да номинираме?

 

Номинациите за Деня на правото да знам са силно средство за популяризиране на случаи на граждани, НПО и журналисти, в които са търсили информация с голяма обществена значимост, допринесли са за промяна в средата и/или политиките на национално и местно ниво. Така ПДИ се стреми да окуражава и вдъхновява търсещите достъп до обществена информация.

 

Номинациите са начин да покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа до информация за граждани и да увеличат прозрачността и отчетността си.

 

А антинаградите имат порицателен и дисциплиниращ ефект.

 

Получените номинации публикуваме на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/. Церемонията, номинациите и наградените са отразявани в десетки публикации, посветени на празника всяка година.

 

Как да номинираме?

 

Категориите за наградите са шест. Ако имате предложения за номинации, може да използвате електронната форма към всяка отделна категория http://www.righttoknowday.net/nominations/. За да бъдат разгледани от журито, номинациите трябва да бъдат обосновани съобразно публикуваните критерии.

 

Позитивни награди „Златен ключ”

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;

3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация;

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация.


Антинагради

1. Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация;

2. Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

 

Жури ще определи победителите в отделните категории.

 

Може да проследите номинациите по категории през предходната 2018 на http://www.righttoknowday.net/nominations/2018/. Както и наградените на церемонията за Деня на правото да знам, която ПДИ проведе на 28 септември 2018 в Литературен клуб "Перото" в София: http://www.righttoknowday.net/ceremonies/209852/2018_godina/.

 

Подкрепете Шампионите на достъпа до информация в България!


Подкрепете ПДИ

И тази година Програма Достъп до информация има нужда от подкрепа за набирането на средства за провеждането на 17-та церемония по връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам в България. Всеки може да подкрепи Шампионите на достъпа до информация, като дари малка сума за провеждането на церемонията!

 

Вашата подкрепа за връчването на награди за Деня на правото да знам на 28 септември 2019 е важна за нас!

 

Може да го направите на нашите банкови сметки в УниKредит Булбанк, като посочите основание "Церемония - 28.09.2019".

 

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87

IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10

IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация".

 

28 септември – Денят на правото да знам

 

Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят. На този ден през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на конференция, проведена от ПДИ в София. ПДИ е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава. Бе решено денят на създаването на Мрежата да се отбелязва, за да се популяризира значението на правото да се знае и ползата от свободния достъп до информация за гражданското общество, за доброто управление, за бизнеса.

 

През 2015 година 28 септември бе припознат от ЮНЕСКО като Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.