Как да получим достъп до информация

(наръчник, пето издание)

 

Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2015. Включени са две нови секции - “Каква информация задължените субекти трябва да публикуват в интернет?” и “Повторно използване на информация от обществения сектор”. Обновени са примерните списъци на задължените субекти.

 

Наръчникът излезе от печат през януари 2016.

 

Текстът може да свалите в PDF формат от страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org/publications/handbooks_and_brochures/hndbook_citizens_2016.pdf

 

А онлайн в интерактивна форма може да намерите отново на http://www.aip-bg.org/howto/Наръчник/.

 

Преиздаването на наръчника се осъществи по проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

Как да получим достъп до информация”, наръчник, Програма Достъп до информация, 2016, 120 стр., ISBN 978-954-9953-55-8

 

 

 

Гражданско участие и достъп до информация

(15 години ЗДОИ, 37 истории на НПО)

 

„Гражданско участие и достъп до информация (15 години ЗДОИ, 37 истории на НПО)” е книга за битките на неправителствени организации в България, търсещи информация от органите на власт. Част от текстовете са лични позиции, изразени в интервюта, други са написани от адвокатите на искащите информация, защото заявленията им за достъп са получили отказ и търсенето е прераснало в съдебно дело. Трети от историите са разказани от журналисти, координатори на Програма „Достъп до информация” в различните региони. Събрани хронологично, те свидетелстват за случващото се с достъпа до информация през последните 10 години.

 

Излязла от печат през януари 2016, книгата се издава по проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

„Гражданско участие и достъп до информация”, Програма Достъп до информация, 2016, 140 стр., ISBN 978-954-9953-52-7

 

 

 

 

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.