Ролята на координатор на ПДИ все още е просветителска, твърди носителката на наградата „Координатор за 2015”

Здравка Маслянкова
Здравка Маслянкова и Гергана Жулева

От три години си координатор на ПДИ за област Велико Търново. С какво тази позиция ти помогна в работата като разследващ журналист?

 

Като координатор научаваш много тактики, много вратички, много възможности как да ползваш Закона за достъп до обществена информация. И как да работиш с публични регистри, с различни с бази данни, така че да достигаш до информацията, която ти трябва. Не самоцелно, а за да я представиш на читателите по повод обществени проблеми и вълнения. 

 

Когато отидеш в дадена институция, как се представяш – като журналист или като координатор на ПДИ?

 

Зависи от ситуацията. Имала съм случаи, в които,  кажа ли, че съм координатор на ПДИ, това ми е отваряло по-широко вратата. Отнасяли са се с по-голямо уважение към мен, което е престижно.

 

Кои са най-любимите ти и успешни тактики?

 

Когато се окаже, че някоя институция се е заинатила да предостави информация, най-лесно е да напишеш заявление за достъп и да се въоръжиш с търпение. Понякога обаче се изненадваш колко пълна може да е информацията, която получаваш. Тя може да ти отключи врати за съвсем други разсъждения, да те насочи към съвсем друга сфера, особено ако подготвяш журналистическо разследване. Работещата комбинация е ползването на ЗДОИ, публичните регистри и личните контакти с хората. Работата за ПДИ ми отвори по-широко очите в събирането на информация и нейното предоставяне.

 

Кога за първи път използва ЗДОИ?

 

Много отдавна. Преди да бъда приета в мрежата от журналисти към ПДИ.

 

Най-интересният случай, при който си използвала ЗДОИ?

 

Беше през 2007, когато работих върху разследването, че Проходът на Републиката се строи незаконно от държавата върху частни и общински гори и земи. Хората и община Велико Търново не си бяха получили обезщетенията. Паралелно с моето разследване, Иван Михалев започна разследването „Батко и братко“ за в. „Капитал”. Смея гордо да кажа, че в резултат на моето и неговото разследване, които вървяха едновременно и независимо, се прие Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За най-голямо съжаление Проходът на Републиката продължава да не е въведен в експлоатация, не е узаконен. Едни много милиони левове потънаха. През 2007 този пътен участък беше най-скъпият участък за данъкоплатеца. И вече се руши.

 

През 2015 ти получи и наградата „Златен ключ“ в категорията „Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация“ във връзка с хлорния завод в Горна Оряховица.

 

Използването на ЗДОИ се оказа ключов момент в разследването ми за предстоящото изграждане на частна база за производство на хлор в Горна Оряховица в непосредствена близост до училища, болница и жилищен квартал. Чрез ЗДОИ получих документи от комплексна проверка, направена от контролните институции на съществуващия тогава склад. Резултатите от нея показаха, че от години той е работил с редица законови нарушения. След моето разследване последваха сериозни обществени вълнения и решения на Общинския съвет в Горна Оряховица. В крайна сметка инвеститорът се отказа да изгражда завода за хлор, а планираната инвестиция беше 20 милиона евро.

 

От какъв вид обществена информация най-много се интересуват гражданите на Велико Търново и областта?

 

Първо - отчетността за харченето на публичните ресурси. Още повече, когато става въпрос за финансирането от Оперативните програми. Тогава  интересът е свързан с  наложените санкции и непризнатите разходи по проектите. Второ - екологичната тематика. Трето - устройството на територията, предоставяне на информация за общите устройствени планове на населените места или на общините.

 

Какъв е типът на търсещите информация като възраст и образование?

 

Младите търсят информация наготово, лесно смилаема, да не е повече от 10 реда. Активно търсещите са на възраст 40-60 години. Прави впечатление, че напоследък доста фирми подават заявления, свързани с обществени поръчки и с кандидатстване по проекти.

 

Управлението в област Велико Търново стана ли по-открито

от 2011 насам?

 

Може би да. Заради това, че общините и другите институции започнаха да изпълняват в по-голяма степен и по-обстойно задълженията си за активно публикуване на информация. Всичките 10 общини публикуват бюджети, отчети за изпълнение на бюджети, договорите за обществени поръчки. Много активни станаха общинските съвети. Общинският съвет продължава традицията за предварително качване на предложенията за предстоящите решения. Те могат да се прочетат няколко дни преди обсъждането на хартиен носител в читалните на градските библиотеки във Велико Търново. Не случайно Стражица бе най-отворената институция за 2015.

 

Търсят ли те граждани за помощ при упражняване правото на информация?

 

В началото бяха повече. Сега - все по-малко. Обяснявам си го с това, че хората се понаучиха как да подават заявления, къде да търсят в сайтовете, от кого да искат информация. Научиха се, че когато им откажат – с мълчалив отказ или писмено - могат да обжалват в Административен съд – Велико Търново. С всяка изминала година делата нарастват.

 

Каква е ролята на координатора на ПДИ според теб?

 

Да обяснява какво може, как може, че има смисъл да се прилага правото на информация и че то е единствено в полза на гражданите. Накратко – ролята му все още е просветителска и е хубаво, че е така.

 

Много от сайтовете на общините са хаотични. Може би да подемем кампания  те да станат по-удобни за употреба?

 

Проблемът, според мен, е в две насоки. Едната е липса на достатъчен административен капацитет откъм хора. Вторият, е че общините правят едни възлагания чрез обществени поръчки или пряко договаряне за изработване на сайт в зависимост от средствата, с които разполагат.  Възлагат ги на някакви фирми. Първо, общината не знае какво да им възложи. Второ, фирмата за малкия бюджет прави нещо набързо. Миналата година по време на Информационния ден, който ПДИ организира във Велико Търново, имаше едно добро предложение, което е към Националното сдружение на общините и Румяна Бъчварова като заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация, да се унифицират сайтовете на общините, както са унифицирани сайтовете на РИОСВ, на областните администрации,  на съдилищата. Това е , което можем да направим. 

 

Разговора води

Ралица Кацарска, ПДИ

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.