Журналисти от Дарик и ПловдивПрес спечелиха дело срещу отказа на община Пловдив да съобщи месечни възнаграждения

Искра Койчева, координатор на ПДИ в Пловдив

Искра Койчева

Журналистите от Дарик и ПловдивПрес Искра Койчева и Ваня Драганова спечелиха делото срещу отказа на община Пловдив да съобщи възнагражденията на шефовете на „Пловдив 2019“.

 

Дотук се стигна след като Койчева и Драганова обжалваха решението на местната управа да не оповести заплатите на артистичния и изпълнителния директор на общинската фондация Светлана Куюмджиева и Кирил Велчев.

 

Според отговора на администрацията на подаденото заявление, по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), възнагражденията им не били публична, а лична информация.

 

 „Исканата информация безспорно е обществена, тъй като е свързана с разходването на средства от общинския бюджет и не представлява защитени лични данни. Повече от половината от приходите на общинската фондация за предходната бюджетна година се финансират от общинския бюджет. В случая е налице надделяващ обществен интерес от разкриването на исканата информация, още повече че в обществото има широк дебат как фондацията харчи средствата в бюджета си и затова всички нейни разходи трябва да са публични. Фондацията е натоварена с отговорната задача да работи за реализацията на проекта „Пловдив Европейска столица на културата 2019“, който излиза далеч извън рамките на града и на страната и е единствен за България“, заяви на единственото заседание по делото адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представляващ Искра Койчева от Дарик радио.

 

„Общественият интерес в случая надделява, защото дейността на фондацията, работеща по проекта ЕСК, е от национално и европейско значение“, коментира и адвокат Елена Гунчева, представляващ ПловдивПрес.

 

Общинската юристка Доника Костова не знаеше, че жалбите на двете медии са обединени в едно дело. Тя оспори и двете искания като неоснователни с мотива, че артистичният и изпълнителният директор на фондацията сами са съобщили заплатите си. „Това обаче не отменя задължението на община Пловдив да даде официална информация по казуса“, коментира Кашъмов.

 

В деня на получаването на отговора от община Пловдив на подаденото заявление, на извънредна сесия на Общинския съвет  (очевидно под напрежението от скандалите около „Пловдив 2019“, свързани с обвинения за непрозрачност при разходването на публичните средства от фондацията) Кирил Велчев сам обяви своята заплата, възлизаща на 1500 лева.

 

Веднага след публикуването на материала на Дарик „Заплатата на арт директора на „Пловдив 2019“ забулена в тайнственост - била лична, а не публична информация“, в интервю за медията пък Светлана Куюмджиева съобщи, че получава същата сума всеки месец.

 

Магистратите от Административния съд в Пловдив счетоха, че двамата директори на „Пловдив 2019“ са задължени субекти по смисъла на ЗДОИ и в този смисъл исканата информация е обществена. Според съда, тя дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на ръководителите на фондацията, както и че е налице надделяващ обществен интерес относно повишаване на прозрачността и отчетността на организацията. Решението на магистратите е окончателно.

 

 

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.