Кметът Николай Мелемов наложи цензура на документите, свързани със скандалната сеч

Зарко Маринов, Смолян

Абсурдно, противоконституционно и срамно за една европейска държава разпореждане издаде кметът на Смолян Николай Мелемов в официален административен акт по повод заявление за достъп до информация за отсечените на 2 април т. г. дървета пред Стоматологията. Тогава, в събота сутринта, изненадващо бяха повалени 11 дървета в зелената площ пред входа на здравното заведение. Поразени от гледката в понеделник сутринта, зъболекарите с болка споделиха недоволството си в сигнали до медиите и писма до община Смолян и Районната дирекция по горите. „Секачите пристигнали в събота сутринта, когато няма никой в Стоматологията. А в неделя и понеделник бързаха да приберат отсеченото, за да не се вижда какво са направили. Хората са възмутени – много от колегите са садили тези дървета преди години, а сега от тях са останали само дънерите" - заяви пред в. "Отзвук" представител на зъболекарския съюз. „Елите бяха опасни. Маркирани са още миналата година. Те са с хоризонтална, плитка коренова система и затова решихме да ги заменим с кедър, който е с вертикална коренова система” - каза в отговор на журналистически въпрос зам.-кметът Мариана Цекова.

 

Тъй като информацията за въпросната сеч бе твърде оскъдна, на 13 април със заявление по ЗДОИ поисках всички документи по случая. На 27 април кметът излезе с решение, с което предостави достъп до исканата информация, но наложи цензура. "Представените документи не следва да се публикуват, да се предоставят на други физически или юридически лица и да се използват за други цели освен горепосочената (възможност да си съставя мнение за дейността на общината - б. а.), гласи дословно решението на кмета Николай Мелемов.

 

Но понеже нареждането противоречи на законите и Конституцията, няма да се съобразя с него и ще публикувам получената информация. Какво ни казват въпросните документи? На 29 февруари 2016 Данаил Халваджиев - собственик на хотел "Мони" в Смолян, пуска заявление до кмета на общината, в което иска разрешение да отсече дърветата пред централния вход на Стоматологията. В него хотелиерът твърди, че дърветата са маркирани преди няколко месеца от общинска комисия. Съобщава, че наскоро е купил имота в близост до тях (заведението "Голд" - б. а.) и имало "опасност от мокър сняг някое от тях да падне".

 

На 31 март комисия в състав: Цветана Вълчева - мл. експерт ООСВ - председател, Иван Карабетев - мл. експерт в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост", и 3везделина Пеева - гл. специалист в същата дирекция, констатира, че в поземлен имот общинска собственост до централния вход на Стоматологията има 5 броя ела дугласка, 3 броя смърч, 1 брой бреза, 2 броя акация, които са в близост до обществено стълбище, до долния вход на СОУ „Иван Вазов“ и в близост до имота на Данаил Халваджиев. И само в едно изречение издава "присъдата": "Дърветата са с големи корони и наклонени, при мокър сняг има опасност от счупване на клоните и върховете на дърветата и има опасност да причинят инциденти по преминаващи и щети по сградата на заявителя". И предлага да бъде издадено разрешително за отсичането им. Още същия ден (четвъртък) кметът разрешава на Халваджиев да ги отсече. Като без основание прибавя към мотивите, че "описаните по-горе дървета са изкъртени, с изпочупени върхове". Откъде е разбрал Мелемов, че дърветата са "изкъртени" и защо разрешава да се отсекат "изкъртени" дървета, остава загадка. Но изразът е достатъчно показателен за административния капацитет на служителите, подготвили този документ, както и на кмета, който го е подписал.

 

Халваджиев плаща таксата за отсичането на дърветата - 198 лв., по 18 лв. на корен с ДДС, каквато е цената според наредбата, и на 2 април (събота) привежда в изпълнение административния акт на кмета. Няма публичност, няма обсъждане, няма възможност за възражение и оспорване на разрешителното. Дори и незаконно, то е изпълнено.

 

Какво казва нормативната уредба, в случая Административно-процесуалният кодекс (АПК), Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за опазването на околната среда на община Смолян, приета от Общинския съвет през 2008? Разрешението за отсичане или изкореняване на дървета в озеленените площи, които са публична общинска собственост, е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК, защото с него еднократно и непосредствено се засягат права и законни интереси на жители на Смолян. На гражданите на Смолян, и конкретно на работещите в Стоматологичната поликлиника, правото да оспорят този акт е отнето поради неговото съзнателно укриване. Според чл. 63, ал. 2 от ЗУТ отсичането на дълготрайни декоративни дървета се извършва само по изключение и то след санитарна експертиза за състоянието на всяко дърво, която включва преценка за неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания към поддържането, информация за възрастта и жизнеността с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда. Тази санитарна експертиза трябва да завърши със заключение с конкретни предложения – например, дървото да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне и да се подмени с друго. Нищо подобно не се е случило. В община Смолян, въпреки че този текст от ЗУТ е влезнал в сила през 2004, не ми е известно някой да е правил санитарна експертиза за състоянието на което и да е дърво в Смолян преди да се отсече. Очевидно е, че няма как заключението: "Дърветата са с големи корони и наклонени, при мокър сняг има опасност от счупване на клоните и върховете на дърветата и има опасност да причинят инциденти по преминаващи и щети по сградата на заявителя" да се приеме за санитарна експертиза. Нещо повече, ал. 1 от чл. 63 от ЗУТ задължава кмета на общината да състави и актуализира "публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината." Такъв регистър не открихме в сайта на общината, не знаем дали съществува, поради което го поискахме с ново заявление по ЗДОИ.

 

Случаят с дърветата пред Стоматологията е нагледен пример как функционира местната администрация и показател колко е далеч от принципите за добро управление на местно ниво. В интерес на обективността така е било и преди. Много хора си спомнят как бившият кмет Данчо Киряков изсече липите на стария център на града и как Дора Янкова разреши да бъдат премахнати дърветата пред Пампоровата къща.

 

* Публикация във в. „Отзвук”, 16 май 2016

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.