Защо модерната придобивка отново е обект на публичен интерес

Цветан Тодоров, координатор на ПДИ в Ловеч
Цветан Тодоров
Цветан Тодоров

Новата градска тоалетна в центъра на Ловеч попадна в интереса на едно заявление по ЗДОИ, подадено от гражданина Данчо Заверджиев. В началото трябва да споменем, че градът дълго време нямаше работещи градски тоалетни, разполагаше с десетина подвижни химически кабини като единствен материален спомен от несъществуващия днес Рокфест. Та тази нова и модерна тоалетна, в която има и стая за повиване на бебета, е заинтересувала ловешкият гражданин.

Заявлението от 29 август т.г. е адресирано до председателя на ОбС Ловеч Корнелия Маринова и съдържа три въпроса, свързани с изпълнението на решение № 601 от 30.09.2010  на предишния Общински съвет (2007-2011. Заверджиев (почетна грамота на ПДИ за активно търсене на информация през 2010) пита за колко лева е закупена тоалетната с четири кабини, една инвалидна кабина и два писоара за нуждите на населението в централната част на града? И още - на коя дата е проведен публичен търг или конкурс за закупуване на тази тоалетна с това оборудване, на коя дата и с колко лева е увеличен уставния капитал на „ЕКО” ЕАД – Ловеч в изпълнение на Решение № 601 от 30.09.2010 на Общинския съвет.

Данчо Заверджиев припомня, че първоначалното решение № 601 включва само една точка. В нея е предложението на Антоанела Дончева, изпълнителен директор  на „ЕКО” ЕАД , за отпускане на средства от фонд „Приватизация”  на „ЕКО” ЕАД – Ловеч за закупуване на WС с четири кабини плюс една инвалидна и два писоара за нуждите на населението в централната  част на град Ловеч. Отбелязана е и стойността - 29 400 лв.

Тогава обаче областният управител връща решението и то е прегласувано на следващото заседание. Новото решение № 625 от 28.10.2010 допълва решение № 601 и включва две нови точки, освен първоначалната. А именно:

С отпуснатите средства по т. 1 в размер на 29 400 лева, да бъде увеличен капитала на „ЕКО” ЕАД – Ловеч, като от 50 000 лв. стане 79 400 лв. И следващата точка - възлага на изпълнителния директор на „ЕКО” ЕАД – Ловеч да впише увеличението на капитала на Търговския регистър.

Както е според закона, отговорът по питането на Заверджиев следва да е получен до 14 дни.

С това заявление градската тоалетна отново стана обект на публичен интерес в Ловеч. Преди това тя възбуди любопитството с факта, че бе боядисана в ярко червено – цвят, който преполага сигнализиране, че сградата е опасна или най-малкото принадлежи на пожарната служба, а не е за хигиенични нужди. След това пък се провали търгът за отдаване под наем, тъй като желаещи не се явиха и се наложи „ЕКО” ЕАД да я стопанисва.

 

 

 

 

 

 


© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.