След като поделението на НОИ в града бе осъдено по ЗДОИ, наказа го и Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград
Стела Ковачева
Стела Ковачева

Когато някой не иска да се съобразява с нормите за откритост и прозрачност, не особено тачени у нас, но задължителни вече и за българската администрация, сам се вкарва в непопулярен филм. Шефът на разградския клон на НОИ Веселин Николов е на път да се превърне в христоматиен пример за чиновник, който сам дърпа дявола за опашката, без да си дава сметка, че закачките с рогатия вече трудно могат да останат тайна, затворена зад стените на подчиненото му ведомство.

През 2009, когато строители опънаха скеле върху сградата на Районно управление”Социално осигуряване” (РУСО) в града, за да монтират стъклен асансьор, местна неправителствена организация попита началника на осигурителната служба кой е разпоредил строежа, кому е възложена поръчката, колко струва тя и защо е  необходимо изпълнението й. Питащите от Центъра на неправителствените организации в Разград (“Златен ключ” на ПДИ за 2007) добросъвестно обясниха, че вместо да се плаща за скъп асансьор, който да придвижва хората с двигателни затруднения до службите на НОИ, настанени на четвъртия етаж, въпросните канцеларии, които работят с болни и трудно подвижни хора могат да бъдат настанени в офисите на партерния етаж.

Дали попитаният началник Николов е разбрал въпроса и схванал ли е смисъла на обяснителната му част, не е ясно. Защото той

 

не отговори на питането по ЗДОИ

 

нито в предвидения двуседмичен срок, нито след това. И трябваше неправителствената организация да осъди НОИ в Разград, за да научи най-накрая кой, защо и за колко пари е монтирал лъскавия асансьор, сложен като кръпка върху сивата фасада, за да вози хора, чакащи от държавата броени левчета като обезщетения за старост или болест.

Сагата с пропуснатите въпроси и насила дадените отговори явно не е впечатлила ръководното длъжностно лице в осигурителната институция. През лятото на същата 2009  в качеството си на шеф на НОИ, Николов назначава сестра си Лилия Воденичарова за началник сектор “Пенсии” в поверената му служба. В назначението няма видими нарушения, понеже сестрата работи при брат си от 1990, от както той е шеф на осигурителната служба в града. При разпределението на бонусите към заплатите обаче, Николов прилага нашумялата по това време формула “батко и братко”. И така без да декларира конфликт на интереси, както го задължава току-що приетият закон, Веско Николов  подписва  ведомостта с паричните поощрения за чиновниците, в която срещу името на сестра му Лилия фигурират суми, по големи от на останалите й колеги. През март и април 2010 тя получава 190 лв. допълнителни бонуси, а останалите служители - по 153. През май-юни срещу нейните 157 лв. другите вземат по 108. Това  продължава до август 2011, като общото надписване в полза на шефската сестра възлиза на 278 лв.

Веселин

 

Николов е в конфликт на интереси

 

реши комисията, натоварена да разследва обвързаностите на държавните чиновници

Ръководеният от Филип Златанов контролен орган се произнесе по казуса през декември 2011 и обяви, че ще глоби началника на РУСО със сума между 7000 и 10 000 лв. До края на януари изтича срокът, в който санкционираният шеф може да обжалва. Дали Николов ще се обърне към съда, който вече го наказа за чиновническата му надменност, демонстрирана в незачитането на задълженията му по ЗДОИ, предстои да  научим.

 

 

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.