Искам да докажа, че правото, което дава ЗДОИ, е в сила, категоричен е 40-годишният таксиметров шофьор

Янета Димитрова, координатор на ПДИ в Търговище
Красимир Русев
Красимир Русев

Красимир Русев от Търговище спечели дело по Закона за достъп до обществена информация без помощта на адвокат. Съдът уважи жалбата на Русев и върна делото във вид на преписка в общинската администрация. Магистратите стигнаха до извода, че трябва да му се предостави пълен, а не частичен достъп до исканата информация. Решението можеше да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд, което бе и направено. Сега Красимир Русев се надява, че и ВАС ще отсъди в негова полза.

Жалбата на Русев е против решение за частичен достъп на Община Търговище. Той подава заявление, с което иска постъпилите в дирекция ДТСУ и АФ на общината искания от собственика на терена на бившия бит пазар "Лора Х2" ЕООД - виза за проектиране, проекти за одобряване и издадени строителни разрешения във вид на копие на хартиен носител. В жалбата е посочено, че е налице

 

надделяващ обществен интерес

 

и очаквания за прозрачност и отчетност на административния орган.

Русев обяснява в съда, че заинтересованата страна е общински съветник и закупеният терен е общински, а исканата информация не засяга лични интереси. Старши юрисконсултът на Община Търговище и адвокатът на фирмата пледират, че тази информация засяга интересите на заинтересованата страна, поради което е поискано писменото й съгласие. И понеже третото лице не дало съгласие, административният орган предоставил частичен достъп. Освен това били поискани лични документи, за които третото лице има право на преценка дали да ги предостави.

Съдът обаче сметнал, че посочената информация е служебна по смисъла на закона и за нея не важат ограниченията, посочени в същия нормативен документ. За да е налице законосъобразно предоставяне на частичен достъп следва информацията да засяга интересите на трето лице, да липсва съгласие от страна на това лице и да не е налице надделяващ обществен интерес. В случая е налице само втората предпоставка. Съдът приема, че поисканите от Красимир Русев сведения не засягат интересите на заинтересованата страна, защото предоставянето им не нарушава търговска тайна, не представлява производствена или фирмена информация или друго защитено от публичен достъп обстоятелство. И дори  да се приеме наличието на такова засягане, налице е надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ. Затова и жалбоподателят има право да разбере какво ще се строи във въпросния имот, който е публична общинска собственост.

Красимир Русев коментира, че законът е достатъчно ясен и точен. "Когато се пробие веднъж, вече на всички ще е по-лесно да търсят правата си", допълва той.

Русев е пуснал още една

 

жалба по подобен казус

 

но за друго място в града. Той е поискал копие от договора за продажба на механа "Роден кът" в Търговище, сключен през 2000. От общината му отговорили, че трябва да питат фирмата собствник, дали желае да го предостави. "Договорът е документ, който би следвало да е публичен. След като се заличат личните данни на страните, не би трябвало да има пречка да бъде предоставен", коментира Русев. Но общината отказва. Съдебното заседание бе наскоро, но Административният съд не даде ход на делото, заради неспазен срок на подаване на жалбата, обяснява Красимир Русев и допълва, че вече е поискал съдействие от юристите на ПДИ.

"Прочел съм ЗДОИ 7 пъти, и много мислих преди да се захвана с тези битки, но искам да докажа, че правото, което дава ЗДОИ, е в сила", казва Русев, чиято съпруга е в известна степен резервирана към тази му разпаленост и предпочита по-спокоен живот. "Няма как да зарежа всичко и да се оперирам откъм активност", отсича 40-годишният Русев, който е завършил агромениджмънт с бакалавърска степен и работи като таксиметров шофьор в Търговище.

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.