Адриана Иванова, ПДИ


„Всяка държава – страна по Конвенцията трябва да гарантира правото на всеки да получи при поискване, без каквато и да е дискриминация, достъп до официални документи, съхранявани от публичните институции“.

Това гласи чл. 2, ал. 1 от Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, официално влязла в сила на 1 декември 2020 г.. Тя представлява първият международен правно задължителен инструмент, признаващ правото на достъп до информация, съхранявана от органите на публична власт в онези държави-членки на Съвета на Европа, които са завършили процеса по ратификацията на Конвенцията. 

Тя бе приета на 27 ноември 2008 от Комитета на министрите и бе отворена за подписване на срещата на министрите на правосъдието в Тромсо, Норвегия, през 2009, откъдето се нарича накратко "Конвенцията от Тромсо" [1],[2].


Досега Конвенцията е ратифицирана от Босна и Херцеговина, Естония, Литва, Молдова, Норвегия, Унгария, Финландия, Черна гора и Швеция. През май тази година Украйна стана десетата държава, ратифицирала документа и така бе изпълнено условието за влизането му в сила и за сформиране на органите за наблюдение[3]


Важно е да се отбележи, че българският Закон за достъп до обществена информация е съответен на Конвенцията и България може да я ратифицира. Това бе констатирано от Програма Достъп до информация в изготвените от нея Анализ [4] и Доклад [5] за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи.


Въпреки дългогодишните усилия на ПДИ и въпреки изразената преди десет години [6] готовност от страна на Парламента и на Министерството на външните работи да бъдат предприети стъпки в тази посока, до ден днешен България все още не е подписала Конвенцията [7] .


За предисторията на Конвенцията от Тромсо, застъпничеството и инициативите на ПДИ и на гражданските организации, промотиращи правото на достъп до информация, четете в подробности в секцията на сайта ни, посветена на Конвенцията и обществения дебат около нея.

____________________________

[1] Council of Europe Convention on Access to Official Documents (на английски език)

[2] Неофициален превод на български език, изготвен през 2010 от Програма Достъп до информация, с редакции от 2016.

[3] Пълен списък с подписали и ратифицирали Конвенцията държави

[4] Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенцията за достъп до официални документи,приета от Комитета на министрите към Съвета на Европана 27 ноември 2008 г.

[5] Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенцията за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г.

[6] "Парламентът има воля да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа", ПДИ, 4 август 2010 г.
[7] "Защо българските правителства не ратифицират Конвенцията за достъп до официални документи?" Коментар на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Информационен бюлетин брой 2(146), 2016 г.


_______________________________________________________

 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.