Шуменци, ползващи административни услуги в Областна администрация, ще плащат дължимите такси и на касата, не само по банков път

Ангел Трайков, координатор на ПДИ в Шумен
Ангел Трайков
Ангел Трайков

На 19 март 2013 Деян Колев подал заявление по ЗДОИ до Областна управа в Шумен. Шест дни по-късно областният управител предоставил исканата обществена информация, но в заповедта си посочил, че  Колев трябва да плати разходите (3,18 лв) по банков път. Възмутен от факта, че таксата за банков превод е по-висока от сумата, която дължи, шуменецът поискал да плати на касата на областната администрация. Според него там имало всичко необходимо – касиер-счетоводител и касов апарат, свързан с Националната агенция за приходите. След като му било отказано, Деян Колев подал жалба в Шуменския административен съд срещу тази част от заповедта, която го лишава от правото да избере начина, по който да плати.

 

В сравнително кратки срокове Административен съд – Шумен се произнесъл, че не органът, а гражданинът е този, който избира по-благоприятния за него начин на плащане. „Заявителят, безспорно е имал това право, но когато органът е определил алтернативни начини за плащане на разходите”, пишат съдиите в мотивите си към решението. В конкретния казус съдът приел, че с тази си заповед областният управител не може да засяга законни права и интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която заповедта е издадена. Както и да прилага онези мерки, които са по-благоприятни за адресатите на акта.

 

В последните дни от мандата си вече бившият областен управител подал жалба срещу решението на Шуменския административен съд, която в началото на февруари, върховните съдии отхвърлили като неоснователна. В мотивите си те дават пример, че може да се наложи на гражданин да плати 9 стотинки за предоставяне на фотокопие от документ, заради което ще трябва да плати минимум 4 лева такса за банков превод.

 

От юни до октомври 2013, докато вървяха процедурите по касационното дело, по мое настояване новият областен управител Венцислав Венков се разпореди и в областната администрация вече има поставен ПОС-терминал. „Не можем да не изпълним решението на ВАС и гражданите ще могат да плащат таксите си за услуги в областната администрация”, заяви Венцислав Венков. Той не се ангажира със срокове, в които решението ще бъде изпълнено, защото преди това трябва да бъдe реализирана процедурата по промяна на вътрешните правила за дейността на областната администрация. „Три алтернативни варианта ще имат шуменци – да платят на каса, на ПОС-терминал и по банков път”, обеща Венков.

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.