Диана Банчева, ПДИ

Два випуска на курса „Достъп до информация и обществени комуникации“

 

През 2019 два випуска студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет успешно преминаха практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Третото и четвърто издание на курса се проведоха в периода 2 ноември 2018 - 25 януари 2019 и 8 ноември – 20 декември 2019. Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите от правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

В рамките на курса 31 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до кметовете на общини, агенции, министерства, публично-правни субекти. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията.

Специализираните курсове се реализират в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и са част от дългосрочната стратегия на ПДИ за повишаване познатостта и насърчаване на активното упражняване на правото на достъп до информация сред младите хора.


Анти-награди „Големият брат“


На 3 февруари 2019 в Литературен клуб „Перото“ в София Програма Достъп до информация и Интернет общество – България обявиха за седми път антинаградите „Големия брат“. Те се връчват на държавни и частни организации, нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите.

 

Антинаградата в категорията за държавна институция бе връчена на Народното събрание за нарушаване на баланса между свободата на словото и защитата на личните данни чрез въвеждане в Закона за защита на личните данни, приет на 24 януари 2019.

Антинаградата Big Brother (Големия брат) е учредена през 1998 от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Името е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984".


Кампания за Закона за защита на личните данни


През 2019 ПДИ продължи критичната кампания към разпоредбата от Законопроекта за закон за защита на личните данни, въвеждаща 10 критерия за преценка на журналистическо изразяване. В резултат на активната публична и медийна кампания, водена от ПДИ за риска за свободата на изразяване, на 4 февруари 2019 президентът наложи вето на законопроекта. Въпреки това, спортната разпоредба остана.

На основата на изложените в становището на ПДИ аргументи, 55 депутати внесоха искане в Конституционния съд, с което се оспорва разпоредбата на чл.25з, ал.2 от Закона за личните данни (ЗЗЛД), въвеждаща 10 критерия за преценка на журналистическото изразяване. На 18 юни 2019 Конституционния съд допусна за разглеждане по същество на искането, като Програма Достъп до информация бе сред поканените организации да представят писмени становища по делото. Становището на ПДИ до КС вижте ТУК. А с Решение № 8 от 15 ноември 2019 Конституционният съд (КС) обяви разпоредбата за противоконституционна.

 

Годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Награда „Координатор на годината“

 

На 15 февруари 2019 ПДИ проведе традиционната годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Работната среща на екипа на ПДИ с журналистите в 27 града дава възможност да се очертае картината на практиките на търсенето и предоставянето на информация в страната, да се обсъдят предизвикателствата и да се поставят целите на застъпническата дейност. Годишните срещи на ПДИ с координаторите в страната са важна част от застъпничеството за подобряване на практиките по достъпа до информация в България.

На срещата ПДИ връчи наградата „Координатор на годината“ за 2018. С нея бе удостоена Емилия Димитрова, координатор за област Габрово.Рейтинг на активната прозрачност


На 19 април 2019 в Националния пресклуб на БTA ПДИ представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на 564 органа на власт, Рейтингите на активната прозрачност 2019 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините ‘2019. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/. Анализът на резултатите е част от годишния доклад „Достъпът до информация в България 2018“.

 

Доклад „Достъпът до информация в България 2018“


На 4 юни 2019 ПДИ представи деветнадесетия доклад за състоянието на достъпа до информация в България, с който отново даде препоръки относно нормативната уредба и административния капацитет за по-добро прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Докладът съдържа оценка на регулациите в областта на достъпа до информация, анализ на състоянието на активна прозрачност, въз основа на резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината. Докладът може да бъде свален от: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.

 

Първи Рейтинг на активната прозрачност на районните администрации на Столична община

 

В периода август – септември 2019 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 24-те районни администрации на Столична община. В рамките на проучването бяха подадени и 24 електронни заявления до всяка администрация с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Целта на проучването бе да оцени как районните администрации на най-голямата община в България изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/.

 

Въз основа на резултатите е генериран Първи Рейтинг на прозрачност на районните администрации на Столична община‘2019. Рейтингът може да видите тук: https://data.aip-bg.org/surveys/ZH7W15/rankings.

 

Международен ден на правото да знам – 28 септември


През 2019 ПДИ отбеляза за седемнадесети път Международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. Церемонията се проведе в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Събитието уважиха близо 100 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ от цяла България. Журито оцени и избра победителите в шестте категории от 33 постъпили номинации. Наградата ”Златен ключ” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите“ бе присъдена на Сметната палата на Република България за одита на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 – 30 юни 2018 в 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление“, с конкретни препоръки и срокове за изпълнение за повече прозрачност и публичност и достъп до информация. Интервюта с наградените, споделящи своите казуси и битки за достъп до информация, бяха публикувани в информационния бюлетин на ПДИ http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/101493/.

 

Церемонията през 2019 бе част от проекта Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. За провеждането допринесоха и индивидуални дарители, Институтът за пазарна икономика, „Храни Жика“ ЕООД, Фондация „Америка за България“.

 

Решението 28 септември да се отбелязва като Международен ден на правото да знам бе взето на международна конференция за свобода на информацията през 2002 в София. Това е и датата, на която бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet). ПДИ е съосновател и активен член на мрежата. През 2015 година 28 септември бе припознат от ЮНЕСКО като Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

Ден на правото да знам в Бургас


На 20 септември 2019 в гр. Бургас се проведе кръгла маса на тема „Правото да знам и свободата на словото”. Събитието бе организирано от клуб „Юрист“ към Гражданско сдружение ГЕРБ, а поводът беше отбелязването на Международния ден на „Правото да знам” – 28-и септември. Изпълнителният директор на Програма Достъп до информация д-р Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ адв. Александър Кашъмов бяха специални гости на форума. Поздравителен адрес, в който се подчертава значението на правото да информация за информирано мнение и гражданско участие бе изпратен от министъра на правосъдието Данаил Кирилов.


Как се прилага ЗДОИ?


В навечерието на Международния ден на правото да знам, ПДИ публикува актуализирана визуализацията на данните за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България. Визуализацията е възможна благодарение на експерт от платформата Tableau. За обобщението, подготвено от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, са използвани публикуваните данни в правителствените доклади "Състоянието на администрацията" 2001 – 2018. Гергана Жулева подготви и анализа, и графиките, отразяващи тенденциите: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/ .

 

Обучение за служители от Агенция „Митници“

 

На 10-11 октомври 2019 Програма Достъп до информация проведе обучителен семинар за служители по покана на Агенция „Митници“ на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”. Лектори в обучението бяха изпълнителният директор на Програма Достъп до информация Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ адв. Александър Кашъмов.


Участие в обществени кампании


През 2019 Програма Достъп до информация подкрепи няколко обществени кампании, свързани с правото на сдружаване, гражданското участие в процеса на взимане на решения, изпълнението от страна на българското правителство на препоръките на Венецианската комисия, свързани с независимостта и ефективността на разследването на главния прокурор и процедурата по избор на председател на КПОНПИ. Информация за тях е публикувана на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/news/2019/.

 

Публикацията подготви

Диана Банчева, ПДИ

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.