2017: ПДИ е инициатор и участник в редица събития в областта на достъпа до информация

Практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

 

През януари 2017 ПДИ изпрати първата група студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ от Нов български университет, успешно преминали практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, и посрещна втория випуск през ноември.

В рамките на курса студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърски програми „Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи“, „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)“ и „Международни бизнес комуникации“ се запознават със стандартите, законодателството в областта на достъпа до информация, както и с конкретни примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Студентите подготвят заявления за достъп, подават ги по електронен път до различни институции след консултация с юристите на ПДИ, подготвят статии въз основа на получената информация. Лектори в специализирания практически курс са експерти от екипа на ПДИ.

Специализираните курсове се реализират в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и са част от дългосрочната стратегия на ПДИ за повишаване познатостта и насърчаване на активното упражняване на правото на достъп до информация сред младите хора.

 

Семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“

 

Сътрудничеството между ПДИ и Нов български университет в разширяването на практическите знания и умения на студентите в областта на достъпа до информация намери израз и в проведения на 22 март 2017 семинар „Достъп до информация и обществени комуникации“ съвместно с Департамент „Масови комуникации“. Сред участниците бяха преподаватели и студенти от различни програми на департамента. Бе представена ключовата роля на ПДИ като застъпник за свободата на информация в България, Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през множество казуси на журналисти, неправителствени организации и граждани. Журналисти, получили правна помощ и финансова подкрепа за свои разследвания, споделиха опита си. Студенти представиха резултати от практическата си работа в рамките на първия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, проведен от ПДИ в периода ноември 2016 – януари 2017. Бе прожектиран образователния филм „Имам правото да знам“, изготвен по поръчка на ПДИ през 2016.

 

Годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Награда „Координатор на годината“

 

Както всяка година, ПДИ проведе работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. На работната среща, проведена в София на 24 февруари 2017, бяха представени резултатите от застъпническата работа на организацията през 2016 и очертани целите и предизвикателствата за 2017. ПДИ връчи наградата „Координатор на годината“ за десети път. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик.

 

Семинари по ЗДОИ в Шумен, Русе, Добрич, Силистра, Варна, Бургас

 

И през 2017 експертите на ПДИ пътуваха из страната, за да провеждат специализирани семинари за служители от общинска администрация и регионални структури на изпълнителната власт, като част от постоянната застъпническа кампания за по-добро прилагане на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на институциите. Семинарите "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение" се проведоха в Шумен (15 март), Русе (16 март), Добрич (20 април), Силистра (21 април), Варна (11 май) и Бургас (12 май). 80 представители на местни и регионални администрации взеха участие в обучителните семинари, организирани в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, подкрепен от Фондация "Америка за България".

Пет разследвания на журналисти от местни медии, подкрепени от ПДИ

 

Десетки подадени заявления за достъп до обществена информация, стотици страници получени документи, деветнадесет статии в местни медии, препечатани и в национални онлайн медии, четири видеорепортажа, оставка на заместник кмет и стартирана проверка от прокуратурата. Това са част от резултатите от подкрепените от ПДИ пет журналистически разследвания през 2017 в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, подкрепен от Фондация "Америка за България". Конкурсът за разследвания бе трети по проекта и бе насочен към подкрепата на журналисти от местни и регионални медии.
Подкрепените разследвания от конкурса, както и тези от предните издания през 2015 и 2017, са достъпни на специалната страница, поддържана от ПДИ: Достъп до информация и журналистически разследвания: http://www.ati-journalists.net/bg/investigations/Razsledvania/205492/.

 

Рейтинг на активната прозрачност 2017

 

На 5 април 2017 в Националния пресклуб на БTA Програма Достъп до информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2017 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2017. На 14 март ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга. Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/. Анализът на резултатите е част от годишния доклад „Достъпът до информация в България 2016“

 

Доклад „Достъпът до информация в България 2016“

 

През май 2017 ПДИ представи седемнадесетия доклад за състоянието на достъпа до информация в България, с който даде препоръки относно нормативната уредба и административния капацитет за по-добро прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Превод на доклада на английски език бе разпространен по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2017.

 

Международен ден на правото да знам

 

През 2017 ПДИ отбеляза за петнадесети път Международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. Церемонията се проведе в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Събитието уважиха 100 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ от цяла България. Журито оцени и избра победителите в шестте категории от 45 постъпили номинации. Интервюта с наградените, споделящи своите казуси и битки за достъп до информация, бяха публикувани в информационния бюлетин на ПДИ за септември 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/102913/

ПДИ се включи в кампанията на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията за Деня на правото да знам да публикува и разпространи резултати за прилагането на законите за свобода на информацията. Изследването се проведе по обща методология от национални организации-членове на Мрежата. Целта бе да се представи по-глобална картина на достъпа до информация в рамките на изпълнението на Подцел 16.10.2 от Целите за устойчиво развитие на ООН: Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международни споразумения. ПДИ приложи методологията в рамките на инициативата и изпрати резултатите за България. Националните доклади са публикувани на страницата на FOIAnet: http://foiadvocates.net/?page_id=11036 до 28 септември.

 

Дарителска кампания за Деня на правото да знам 

 

През 2017 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам стана възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/irtkd2017-Bulgaria/x и по банков път.

ПДИ благодари на всички, подкрепили дарителската кампания: UniCredit Bulbank, Илиан Михов, Барбара Хенкес, Красен Станчев, Светлозар Алексиев, Боряна Димитрова, Деси Гаврилова, Невен Дилков, Ленко Ленков, Веселина Купенова, Йорданка Ганчева, Евгения Станчева, Диана Трифонова, Денница Кюранова и още 4 дарители, пожелали анонимност.

 

Как се прилага ЗДОИ

 

С помощта на експерт от платформата Tableau, ПДИ актуализира визуализацията на данните за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България. За обобщението, подготвено от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, са използвани публикуваните данни в правителствените доклади "Състоянието на администрацията" 2001 – 2016. Гергана Жулева подготви и анализа, и графиките, отразяващи тенденциите: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.

 

Инициатива „Партньорство за открито управление“

 

Изпълнителният директор на ПДИ бе сред официалните гости на среща на представители на граждански организации и правителствени експерти в рамките на глобалната инициатива Партньорство за открито управление (ПОУ), която се проведе на 6 юни 2017 в Гранитната зала на Министерския съвет. Изказването на Гергана Жулева за приоритетите на инициативата в България и важността на взаимодействието на правителството и гражданското общество в тази област е публикувано в месечния информационен бюлетин на ПДИ: Партньорство за открито управление: Развитието в България.

На срещата бе представен заключителния доклад на изследователя на Независимия механизъм за оценка (НМО) за България 2014–2016 Стефан Ангелов, който е и член на правния екип на ПДИ. Бе представен и правителствения доклад за самооценка за същия период. България участва в инициативата за повече прозрачност, отчетност и гражданско участие в управлението от самото й създаване през 2011, като в момента изпълнява Третия си национален план за действие. Експерти на ПДИ участват в обществените дискусии по изготвянето на националните планове за действие, застъпват за доброто им изпълнение по отношение на достъпа до информация, прозрачността и отчетността в управлението, дават бележки по докладите на независимия механизъм за оценка и представят опита на организацията в международни форуми. ПДИ поддържа специална секция на уебстраницата си: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Иницитива_Партньорство_за_открито_управление/204796/.   

 

Публикацията подготви

Диана Банчева, ПДИ

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.