Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Анализи
Достатъчна ли е статистиката от докладите на правителството за състоянието на администрацията за подобряване на практиките по достъпа до информация?
2.
Анализи
Много хора във властта – от представителите на висшата политика в парламента и правителството до обикновените служители в министерствата – не си дават сметка, че информацията, с която те работят, всъщност не е тяхна, а е на обществото и те са длъжни да я предоставят
3.
4.
Коментари
Може ли специалният ред за предоставяне на определени категории информация да противоречи на общия ред, зададен от ЗДОИ?
5.
6.
7.
Европейски практики
Решение на Съда (първи състав) от 3 юли 2014 г. Съвет на Европейския съюз срещу Sophie in ’t Veld
8.
9.
Очакваме Вашите номинации до 14 септември 2014 г.