Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
За десети път Програма Достъп до Информация ще връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информацията
2.
Събития
28 септември 2012: ПДИ връчва традиционните награди за принос в свободата на информация
3.
Календар
Специална брошура и фотоконкурс са сред инициативите за отбелязване на годишнината
4.
От координаторската мрежа
Защо модерната придобивка отново е обект на публичен интерес
5.
Коментари
Проблемът е какъв да е нормативният инструмент – Директива или Регламент
6.
Партньорство за открито управление
 
7.
Партньорство за открито управление
 
8.