Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Форуми
Изпълнителният директор на ПДИ за резултатите от първата международна среща на 17-18 април в Бразилия, в която участваха представители на правителствата на 55 държави и 150 граждански организации
2.
Фокус
Основни моменти от мотивите на Конституционния съд по Конституционно дело 14/2011
3.
Коментар на юриста
 
4.
5.
Мишени
Председателят на сдружение „Варна-свободна икономическа зона” Кънчо Бонев получи аркада на лявата вежда, оток на окото и хипертонична криза
6.
7.
ПДИ проведе обучение на журналисти от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”
8.