Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Събития
На церемония в София Програма Достъп до информация и Интернет общество - България обявиха за седми път нарушителите на защитата на личните данни и личната неприкосновеност
2.
3.
Приключения със заявления
Защо електронни заявления за достъп до информация засипаха училища в областите Бургас, Варна, Враца, Търговище, Разград, Кърджали, Стара Загора и Велико Търново
4.
От координаторската мрежа
 
5.
6.