Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
2.
3.
4.
От координаторската мрежа
Това става ясно от предоставена от институцията справка
5.
6.
7.
Достъп до информация и журналистически разследвания
 
8.
Новата ни рубрика включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление
9.
10.
Изпращайте номинации за награди в шестте категории за Деня на правото да знам до 10 септември 2017