Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
За девети пореден път Програма Достъп до Информация ще връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информацията.
2.
Позиции
Размисли върху доклада за състоянието на администрацията през 2010
3.
Коментар на юриста
Продължаваме публикуването на прегледа на законодателството и практиките, свързани с правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни в България. В този брой на бюлетина представяме защитата на личните ни данни в сферата на здравеопазването
4.
5.
От координаторската мрежа
Експерти от областната управа изследваха страниците на общинските администрации според стратегията за електронно управление
6.
Приключение със заявление
Поискали от Константин Бобоцов да заплати за отказана информация
7.
От координаторската мрежа
Искам да докажа, че правото, което дава ЗДОИ, е в сила, категоричен е 40-годишният таксиметров шофьор
8.
Приключение със заявление
За някои чиновници достъпът до информация граничи с нахалството
9.
Каузи
Няма информирана демокрация без информирано общество. Нито информирано общество, ако няма свободен достъп до информация и класифицирането й е препятствие, твърди координаторът по Закона за свобода на информацията в "Архив Национална сигурност”
10.
Фокус
Одитът на разходите за консултантски услуги на евродепутатите през 2004 и 2005 видя бял свят след дългогодишна съдебна битка
11.