Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Събития
ПДИ връчи годишните награди за принос в свободата на информация
2.
Постижения, предизвикателства и цели по повод Десетата годишнина на Мрежата за свобода на информация (FOIAnet)
3.
4.
Интервю
Николай Цветков от Варна получи „Златен ключ“ за упоритостта и последователността, с които отстоява правото си на достъп до информация
5.
Интервю
Българският институт за правни инициативи бе отличен със „Златен ключ” за „Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация”. С програмния директор на БИПИ разговаря Диана Банчева
6.
Интервю
Красен Николов от Медиапул бе отличен със „Златен ключ” за „Най-добър журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация”
7.
Интервю
На церемонията за Международния ден на правото да знам Община Добрич получи „Златен ключ” за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация на гражданите. С кмета на Добрич разговаря Диана Банчева
8.