Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Проучване на институциите по ЗДОИ
ПДИ представи Рейтинг на активната прозрачност и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините
2.
3.
4.
Обучения
Студенти, преподаватели и журналисти участваха в семинара „Достъп до информация и обществени комуникации“, проведен от ПДИ в НБУ
5.
Обучения
Представители на регионалните и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”
6.