Проекти

Начало

 

 

Местни медии и свобода на информацията в България
декември 2007 – ноември 2010

Донор на проекта: Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия

Описание: Целта на проекта е да насърчи отчетността и прозрачността в управлението, в частност на местната власт в България; да наложи върховенството на закона и демократичните принципи, в съответствие с Европейските стандарти; да подобри качеството и да увеличи обема на предоставяната обществена информация.

Непосредствените подцели на проекта включват: постигане по-голяма прозрачност в работата на регионалните и местни институции, увеличаване знанията и практическите умения на местните журналисти в прилагането на законодателството за достъп до информация, както и поощряванеучастието на обществеността в управлението, което ще спомогне за увеличаване отчетността на институциите.

Дейности по проекта:
1. Обучение на главни редактори и начинаещи журналисти от местни и регионални медии
2. Оказване на правна помощ на журналисти в случаи на търсене на обществена информация или отказ да им бъде предоставена такава.
3. Създаване на интернет страница за разследваща журналистика, която да съдържа

  • случаи на журналисти, използвали Закона за достъп до обществена информация при провеждането на журналистически разследвания;
  • документи по съдебни дела за достъп до информация на журналисти;
  • филми.

4. Водене на обществена кампания на местно и регионално ниво, организирана от координаторите на ПДИ.
5. Създаване на документален филм за Деня на правото да знам и иницииране на телевизионна кампания за свобода на информацията.

Резултатите от тези дейности може да видите тук.

Очаквани резултати:
1. По-добро разбиране от страна на медиите и журналистите на техните права и задължения според законодателството за свобода на информацията.
2. Увеличаване успеваемостта на медии и журналисти да получават обществена информация чрез използването на Закона за достъп до обществена информация.
3. Повишаване капацитета на ПДИ в предоставянето на правна помощ за медии.
4. По-добър поглед върху използването на законите за достъп до информация от страна на медии и журналисти.
5. Запознаване на по-широка публика (особено на местно и регионално ниво) да бъде запозната с тематиката за свобода на информацията и практиките за активно търсене на информация.

Проектът на Програма Достъп до Информация "Местни медии и свобода на информацията в България " се осъществява в сътрудничество с холандската организация The Management & Media Academy/Free Voice.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 17.10.2009• © 1999 Copyright by Interia & AIP