10 февруари 2009 г.

На 9 февруари 2009 г.Statewatch внесе предложение в Комитета за граждански свободи (LIBE) към Европейския парламент да се включи в текста на Регламента гаранция за правото на подаване на заявления за достъп до информация, като задължението за намирането на съответния документ да бъде на Европейските институции.


В момента заявителите идентифицират документите, които искат да получат, използвайки онлайн регистрите на европейските институции. В Европейския съюз, който произвежда десетки хиляди документи годишно, подобно търсене може да е много трудно, особено за търсещите информация, които не познават процедурите на работа на институциите.  Въпреки че на практика европейските институции често приемат и отговарят по заявления, с които се искат всички документи, засягащи определена тема или въпрос, тази възможност не е включена като текст в Регламента.

 

Тони Бъниън, директор на организацията, коментира:


„Понякога има дебат за това кое е по-добре - да съществува система за заявления за достъп до информация по определена тема или система за достъп до обществени регистри на документи, каквато е системата на Европейския съюз. Това е ненужен дебат, защото и двете системи са необходими, за да се гарантира възможно най-голям обществен достъп до документи/ информация на институциите на Европейския съюз.

 

Представете си, че отивате в обществена библиотека. По силата на принципите за свобода на информацията отивате при библиотекаря и искате всички книги по темата, от която се интересувате, и той отива, за да ги намери и да ви ги предостави. В системата на достъп до регистри на документи, вие отивате в библиотеката и сам бродите сред рафтовете с книги, за да откриете това, което търсите – често правейки неочаквани открития и връзки.

 

Двете системи имат своите силни страни и се допълват. Ако нашето предложение се приеме и се спазва сегашното определение за документ, заедно със задължението европейските институции да поддържат обществени регистри със списък на документите си, тогава най-после ще бъдем по пътя към нова ера на откритост, която от дълго време се обещава в Европейския съюз.” 

 

Съобщението до медиите на английски език: http://www.statewatch.org/news/2009/feb/eu-access-reg-foi-amendment-sw-prel.pdf