24 април 2007 г.

Според Statewatch, Kомисията не се справя с поддържането на актуален регистър с публични документи, като само част от създадените документи са описани и включени в регистъра. През цялата 2006 г. Комисията не е изготвила годишния доклад за 2005 г. за достъп до документи. Statewatch смята, че това е нарушение на Регламент 1049 и следователно е случай на лошо управление.

 


Европейският омбудсман е приел жалбата на 2 октомври 2006 и e е поискал от Комисията да отговори най-късно до 31 декември. На 25 януари 2007 г. омбудсманът информира Statewatch, че Комисията е помолила за увеличаване на срока до 31 март 2007 г. Вече повече от пет месеца се чака Комисията да отговори на омбудсмана.