14 ноември 2014 г.
America for Bulgaria Foundation

Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания по общественозначими теми.

 

Срокът за подаване на проектните предложения е 14 декември 2014.

 

Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org.

 

Проектните предложения ще бъдат оценявани от седемчленно жури.

 

ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.

 

Всеки одобрен кандидат ще получи за своето разследване подкрепа в размер на 4 500 лв. в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”. Подкрепят се само индивидуални кандидатури.

 

Правила за кандидатстване: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Правила_за_кандидатстване/205265/.

 

Често задавани въпроси: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Често_задавани_въпроси/200837/.

 


Лице за контакт: Фани Давидова
тел.: 02/988 50 62, 02/ 981 97 91, 02/986 77 09