17 септември 2021 г.

Програма Достъп до Информация, по повод Деня на правото да знам, връчва почетна награда „Златен ключ“ в памет на Юлиян Чолаков за дългогодишната му работа със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и приноса му към по-голямата отвореност и отзивчивост на институциите.

Юлиян Чолаков е от град Варна и е създател на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА. Той бе сред най-активните граждани в черноморската столица и сред инициаторите на Референдума за Морската градина и крайбрежната алея на Варна.

Чолаков води десетки дела с държавни, общински и съдебни органи по въпроси за защита на гражданските права и обществен интерес, включително и за достъп до обществена информация.

През 2009 г. Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА е носител на наградата „Златен ключ“ за Деня на правото да знам в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация". Тогава наградата бе връчена за активно използване на ЗДОИ, публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

Интервю с Юлиян Чолаков от брой 9(69) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за 2009: ЗДОИ е само един от инструментите на сдружението в стремежа ни към върховенство на закона.