28 януари 2015 г.

На 28 януари светът е напълно различен от онзи януари през 1981. Обменът на информация по цялото земно кълбо е по-лесен и мигновен. Личните ни данни, съдържащи се в електронните ни съобщения, в електронната ни поща, социалните мрежи прекосяват граници, обработват се от сървъри в различни точки на планетата, пътешестват навред. Бързото развитие на технологиите и увеличението на информационните потоци по света поставят нови  предизвикателства пред защитата на правото на неприкосновеност на личните данни.

 

Въпросите, свързани със защитата на личните ни данни, ни засягат всекидневно — още преди да отидем на работа, вече сме проверили личната си електронна поща, изтеглили сме пари от банкомата на ъгъла, в метрото докато скучаем сме постнали една-две снимки във Фейсбук. Наши лични данни отдавна не се обработват само от държавни органи и структури. Банки, търговски вериги, застрахователи оперират и прехвърлят нашите данни предоставени от нас доброволно, а понякога и не дотам доброволно. Големият Брат, който следи всяко едно наше движение, отдавна не е само един.

 

На 28 януари - денят на правото на гражданите на защитата на личните данни - е добре още веднъж да си напомним, че защитата на нашите права е най-вече наша отговорност. Да си напомним, че това на кого, как и защо предоставяме личните си данни зависи от нас, а в случаите, в които считаме правата си за нарушени, да ги отстояваме пред съответните институции.

 

Пълният текст четете тук.