18 април 2007 г.

На специално създадена Интернет страница, Генералният секретариат на Европейската комисия: прозрачност, отношения със заинтересовани лица и външни организации публикува Зелена книга за достъпа до информация, съдържаща предложения за изменение на Регламент 1049/2001 и прикани всички, които желаят да я коментират и да направят своите предложения в тримесечен срок.

Подробности в Информационния бюлетин бюлетин на ПДИ.