07 юли 2015 г.

Днес, 7 юли 2015, Фондация Програма Достъп до Информация проведе пресконференция по повод 15 години от приемането на Закона за достъп до обществена информация от 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА.

 

В навечерието на 15-тата годишнина от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България, ПДИ представи важните моменти в развитието на това законодателство у нас и практиките по прилагането му.

 

ЗДОИ бе обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г.

 

Това даде възможност граждани, журналисти, бизнес и НПО да упражнят своето право и да подадат десетки хиляди заявления за достъп до обществена информация до органите на власт.

 

В резултат на създадените задължения и упражнявания граждански натиск чрез ЗДОИ, институциите станаха по-открити, по-отчетни и по-прозрачни.

 

ПДИ е водещата организация в кампанията за приемането на ЗДОИ през 2000г., както и за неговите положителни изменения през 2002, 2007 и 2008 г. От приемането му до днес ПДИ следи практиките по предоставяне на обществена информация като предлага правна помощ, включително представителство в съда, на граждани, журналисти и НПО при търсене на информация от голям обществен интерес.

 

Гергана Жулева, един от основателите на ПДИ и неин изпълнителен директор, подчерта значението на Закона за достъп до обществена информация.

 

"Този закон е важен за създаването на правилата за една прозрачна, ефективна и ефикасна администрация, като по този начин спомага за едно плуралистично и демократично управление, което се противопоставя на различни форми на корупцията. Но най-важното значение на този закон е, че той урежда правата на гражданите да упражняват това свое основно право, заложено и в новата Конституция". Правото на достъп до информация, гарантира упражняването на други права, контрола върху управлението и информираното участие в дебатите и вземането на решения по обществените политики, допълни тя.

 

Гергана Жулева представи систематизирани данни от годишните доклади за състоянието на администрацията, които показват какъв е бил броя на подаваните заявления за достъп до информация до органите на власт през годините; кои групи са подавали най-много заявления; до каква информация е търсен достъп и какво е съотношението между подадени заявления и постановени откази, както на подадените срещу тях жалби. Данните са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.

 

"Българският обществен живот не минава без закона за обществена информация", подчерта ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

 

Достъпът до информация е неделима част от темите реформа в съдебната система, обществените поръчки, монополите, протестите 2012-2014, проекта „Южен поток“, казуса „Гърмен“, морала на обществените фигури, допълни той.

 

Най-големият успех, който сме постигнали през тези години е, че от едно екзотично и неразбираемо право, правото на достъп до информация се превърна в основен инструмент на търсещите информация да измерват свършеното от властимащите, сподели Дарина Палова, адвокат в правния екип на ПДИ.

 

За тези 15 години консултирахме хиляди случаи, явихме се на стотици дела, равносметката е, че днес много по-лесно и бързо можеш да поискаш и получиш информация, отколкото преди 10 години, каза Дарина Палова.

Достъпът до информация е мощен инструмент на всяко гражданско общество, напомни и адвокат Кирил Терзийски.

 

 

Пресконференцията се организира в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 America for Bulgaria Foundation