17 декември 2001 г.

Семинар на тема "Международни стандарти в областта на свободата на информацията. Българско законодателство. Практики" проведе на 17 декември 2001 г. в Нова Загора екип на Програма Достъп до Информация. Гостуването в южния град бе по покана на общинската администрация в града.

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ представи пред присъстващите целите , задачите и основните приоритети в дейността на ПДИ. За процедурите по предоставяне на информация, българското законодателство и практиките говори Фани Давидова, а адвокат Александър Кашъмов представи международните стандарти в областта на свободата на информацията - достъпа до информация и ограниченията на правото на достъп до информация, както и проектозакона за защита на класифицираната информация. В проведената дискусия бяха обсъдени и основните моменти в проектозакона за защита на личните данни. На 18 декември екипът на ПДИ проведе обучителен семинар и в град Карнобат.