30 ноември 2004 г.

На 30.11.2004 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) и “Природа назаем” представиха Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда пред представители на медии, неправителствени организации (НПО) и държавни институции, чиято работа е свързана с проблеми по опазването на околната среда.

 

По време на дискусията участниците имаха възможност да дадат своите препоръки за подобряване състоянието на информираност, създаване на условия и стимули за обществено участие и улесняване достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда.


Повече информация в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 11, ноември 2004