29 май 2002 г.

На 29 май 2002 година в зала "Конферентна" в Дома на културата в гр. Перник се проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България". Проявата бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация". Лектори на обучението бяха д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и юристът Фани Давидова.

 

В семинара взеха участие 12 журналиста - представители на местни и кореспонденти на централни медии, служители, отговарящи за връзките с обществеността от окръжната прокуратура, общината и Регионалната дирекция на вътрешните работи. Журналисти от Общинско радио, местните вестници "Градски вестник" и "Съперник", Кабелна телевизия "Кракра" и кореспондентите на БТА и в."Новинар" бяха сред присъстващите.

 


Фани Давидова, д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов
по време на семинара

Момент
от семинара

 

Д-р Гергана Жулева представи дейността на Програма Достъп до Информация. За законодателната уредба в областта на достъпа до информация и ограниченията говориха Александър Кашъмов и Фани Давидова. В своите изложения те представиха Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация както и проблемите, свързани с прилагането им.

 

Представяне на практиките по прилагането на ЗДОИ бе основния акцент от втория панел на семинара. Конкретни случаи, постъпили в ПДИ и съдебни дела, водени със съдействието на фондацията предизвикаха дискусия и споделяне на казуси с откази от страна на органи на изпълнителната власт да предоставят обществено значима информация от работата на журналисти в Перник.
Семинарът бе закрит от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева.