31 май 2002 г.

Фани Давидовав, д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов
п
о време на семинара

На 31 май 2002 година в зала "Конферентна" на хотел "Велбъжд" в гр. Кюстендил се проведе семинар на тема "Състоянието на достъпа до информация в България". Проявата бе организирана от Фондация "Програма Достъп до Информация". Това бе първата среща на екипа на фондацията с журналисти и представители на неправителствени организации от града. Лектори на обучението бяха д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и юристът Фани Давидова.

 

В семинара взеха участие 23 журналиста - представители на местни и кореспонденти на централни медии, служители, отговарящи за връзките с обществеността от областната администрация, общината, регионалната дирекция на вътрешните работи, митницата, КНСБ, СРС "Подкрепа", ХЕИ, Фондация "ГИС - Трансферен център" и Мелница "Радослав Ламбрев", ООД. Журналисти от Общинско радио, радио "999" местния вестник "Нова България", Кабелните телевизии "Аритекс" и "Колор" и кореспондентите на централните вестници "Новинар", "Дневник", "Пари" и "Стандарт" бяха сред присъстващите.

Д-р Гергана Жулева представи дейността на Програма Достъп до Информация през петте години от съществуването и. За законодателната уредба в областта на достъпа до информация и ограниченията говориха Александър Кашъмов и Фани Давидова. В своите изложения те представиха Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация както и проблемите, свързани с прилагането им.


Практиките по прилагането на ЗДОИ бяха основния акцент от втория панел на семинара. Конкретни случаи, постъпили в ПДИ и съдебни дела, водени със съдействието на фондацията предизвикаха дискусия и споделяне на казуси с откази от страна на органи на изпълнителната власт да предоставят обществено значима информация на журналисти и неправителствени организации в Кюстендил.

 

Семинарът бе закрит от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева.

 


Момент от семинара

Момент от семинара