04 ноември 2016 г.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в двуднодневно обучение по Закона за достъп до обществена информация за служители от Комисията за енергийно и водно регулиране, което се проведе в сградата на КЕВР в София на 3-4 ноември 2016.

 

Обучението бе по инициатива на регулатора и в него взеха участие 32 експерти от различни звена на администрацията на регулатора. 

 

Участниците бяха запознати с историята на законодателството за достъп до информация и международните стандарти на свободата на информация. Експертите на ПДИ представиха Закона за достъп до обществена информация с фокус върху измененията, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; предоставяне на информация по електронен път и задълженията за активно публикуване на информация на страницата на КЕВР.

 

Експертите на ПДИ коментираха конкретни казуси по прилагане на ограниченията на достъпа до обществена информация от практиката на КЕВР.