23 ноември 2004 г.

На 22 и 23 ноември 2004 год. в офиса на Програма Достъп до Информация (ПДИ) в София се събраха представители на пет неправителствени организации - МОЦ "Диалог", гр. Силистра; Сдружение "Дружество за регионални инициативи и местно самоуправление", гр. Видин; Сдружение "Европейски пространства 21", гр. Русе; Регионално сдружение "Обществен барометър", гр. Сливен; Регионален фонд "ИГА", гр. Пазарджик. Те взеха участие в двудневно обучение на тема “Свобода на информацията” за обучители, които да обучават граждани, неправителствени организации, държавна администрация и журналисти в прилагането на законодателството за свобода на информация, организирано и проведено от ПДИ.

 

По време на обучението Фани Давидова (ПДИ) представи новите моменти в практиката и законодателството на достъпа до информация след втората среща, проведена през месец юни 2004.

 

Йордан Георгиев, координатор на ПДИ за Силистренска област и представител на МОЦ "Диалог", представи пред участниците в семинара опита си от участие в работни срещи и обучения по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В първата – проведена през месец юли - той е бил лектор в обучение на кметове и кметски наместници от силистренска област, в което са взели участие 35 човека. Пред тях той е представил ЗДОИ, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Във второто обучение, проведено през месец октомври 2004, участниците са били 25 - читалищни секретари, представители на неправителствени организации, училищни настоятелства и кметства от община Ситово. И при двете представяния темата достъп до информация е била част от програмата на работните срещи.

 

Веселина Седларска координатор на ПДИ за Сливенска област разказа за участието си като лектор по темата достъп до информация в обучение за малките общини от Североизточна България. Пред тях тя е представила трите закона- ЗДОИ, ЗЗЛД и ЗЗКИ.

 

Мария Радева от Русе е обучавала кметове и кметски наместници по темата достъп до информация в семинар, организиран от община Русе.

Втората част от обучението бе посветена на представяне на състоянието на достъпа до екологична информация, задължение за активно разпространяване на екологична информация и основните изводи от доклада “Оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси свързани с екологията”. Темата бе представена от Дарина Палова (ПДИ). Фани Давидова (ПДИ) направи представяне и на ЗЗЛД в сравнение със ЗДОИ, а Кирил Терзийски (ПДИ) представи съдебната практика в обученията по достъпа до информация и развитието на съдебните дела, водени от ПДИ.

 

Участниците дискутираха и практики и възникнали проблеми при организиране и провеждане на обученията по места, както и възможности за организация на такива обучения и необходимостта от по-нататъшна подкрепа на обучителите.

 

Работната среща “Свобода на информацията” бе третият заключителен модул от обучението за обучители, реализирано от Програма Достъп до Информация и организирано в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран от Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи.