08 ноември 2019 г.

08.11.2019 г.

И този ноември офисът на Програма Достъп до Информация се превърна в лекционна зала за студенти по журналистика и връзки с обществеността, обучаващи се в практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“ в Нов български университет. Всеки петък в продължение на няколко седмици те ще посещават ПДИ в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

В първата лекция от практическия курс д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, въведе студентите в 23-годишната история на организацията, разказа за ролята на ПДИ като застъпник за достъпа до информация в България и като инициатор на международната мрежа за застъпничество за свободата на информацията. Разгледани бяха законодателство, мониторинг, обучения, кампании, инициативи и поддържане на мрежи.

Обучението включва 7 лекции, а лектори от екипа на ПДИ ще бъдат адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов. В края на курса студентите ще представят резултатите от практическите си задачи - подаване на заявления за достъп до информация до публични институции по въпроси от интерес за участниците в обучението. Традиционното връчване на сертификати за успешно преминат курс ще се случи през януари 2020 г.