10 юли 2007 г.

На 06 юли 2007 г., в хотел Марина, кк "Слънчев ден", гр. Варна, Фондация Програма Достъп Информация организира четвърта работна среща на тема Застъпничество за свободен достъп до информация.

 

Четете меморандум от срещата.

 

Варна
Варна

 

Проведените срещи бяха последни от общо шестте, планирани в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация“, финансиран от програма ФАР, компонент „Развитие на гражданското общество“.