30 октомври 2004 г.

В семинара взеха участие служители от общински информационни центрове от общински администрации в страната. Целта бе да се представят международните стандарти и най-добрите практики в областта на достъпа до информация и информационното обслужване, спецификата на българското законодателство в тази сфера, както и да се допринесе за обогатяване на познанията и повишаване на уменията на общинските служители при предоставяне на информация.

 

Семинарът се проведе в зала “Адакта” на хотел “Рила”, гр. София, на 28 и 29 октомври 2004 г. Обучението се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.

 

Още за семинара в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 10, октомври 2004.